KBB-Forum 2007 , Cilt 6, Sayı 3

MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMEDE RASTLANTISAL PARANAZAL SİNÜS PATOLOJİLERİNİN SIKLIĞI VE HASTA SEMPTOMLARI İLE İLİŞKİSİ

Dr. Ali BALCI1, Dr. Ertap AKOĞLU2, Dr. Sinem KARAZİNCİR1, Dr. Semsettin OKUYUCU2, Dr. Olgun KARAZİNCİR3, Dr. Esra OKUYUCU4, Dr. Yasemin ALTINTAŞ1
1Mustafa Kemal Üniversitesi, Radyoloji AD, Hatay, Türkiye
2Mustafa Kemal Üniversitesi, KBB AD, Hatay, Türkiye
3Mustafa Kemal Üniversitesi, Beyin Cerrahisi AD, Hatay, Türkiye
4Mustafa Kemal Üniversitesi, Nöroloji AD, Hatay, Türkiye
Amaç: Nörolojik ya da orbital hastalık ön tanıları ile beyin, hipofiz veya orbita MR'ı çekilen bir hasta populasyonunda prospektif olarak paranazal sinüs anomalliği sıklığını araştırdık.

Yöntem ve Gereçler: Hastalar paranazal sinus anormallikleri ile ilişkili semptomlar varlığı açısından sorgulandı. Toplam 107 hastaya ait T2 ağırlıklı aksiyal MR kesitlerinde paranazal sinüs patolojisi varlığı araştırıldı. Bu sonuçların hasta semptomları ile korelasyonu araştırıldı.

Bulgular: En sık anormallik sırasıyla ön etmoid (% 12.1), arka etmoid (% 10.3), frontal (% 4.7), maksiller (% 4.7) ve sphenoid sinus (% 3.7) şeklinde saptandı. Klinik verilerin istatistiksel analizinde paranazal sinus semptom varlığı ile MR'da saptanan anormallik varlığı arasında ilişki saptanmadı.

Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen bulgular ışığında, MR'da saptanan rastlantısal paranazal sinus patolojileri ile klinik semptomlar arasında ilişki yok denilebilir. Anahtar Kelimeler : Manyetik rezonans görüntüleme, paranazal sinüs, mukozal patoloji