KBB-Forum 2007 , Cilt 6, Sayı 1

ORBİTAYA UZANAN ETMOİD SİNÜS OSTEOMUNUN ENDONAZAL ENDOSKOPİK YAKLAŞIMLA ÇIKARILMASI

Alper CEYLAN, MD; Fatih ÇELENK, MD; Metin YILMAZ, MD; Fikret İLERİ, MD
Gazi University Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Ankara, Turkey Osteom burun ve paranazal sinüslerin en sık görülen benign tümörleridir. Sıklıkla frontal sinüste görülmekle beraber nadiren de olsa etmoid sinüslerde görülebilirler. Aralıklı frontal başağrısı ve bulanık görme şikayetiyle başvuran 42 yaşındaki bir bayan hastanın paranazal sinus bilgisayarlı tomografisinde sol etmoid hücrelerde kemik dansitesinde bir kitle tespit edildi. Osteom ön tanısıyla planlanan operasyonda tümör endonazal endoskopik yaklaşımla çıkarıldı. Operasyon sonrasında hastanın semptomları tamamen düzeldi. Hastanın iki yıllık takibinde rekürrens düşündüren bir bulgu ile karşılaşılmadı. Anahtar Kelimeler : Osteom, etmoid sinus, endoskopik rezeksiyon, oküler bulgular