KBB-Forum 2005 , Cilt 4, Sayı 4

BİR OLGU NEDENİYLE SKLERODERMANIN OTOLARİNGOLOJİK BELİRTİLERİ

Dr. Ahmet Faruk KIROĞLU, Dr. Hakan ÇANKAYA, Dr. Köksal YUCA, Dr. Muzaffer KIRIŞ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fak., KBB & BBC AD., Van, Türkiye Skleroderma konnektif dokunun anormal sentezi sonucunda ortaya çıkan skleroz ile karakterize, sebebi bilinmeyen, değişik seviyelerdeki organ ve sistemleri tutmaya eğilimli sistemik ve ilerleyici bir hastalıktır. Hastalık genellikle Raynaud fenomeni ile başlar. Kalp böbrek ve akciğer gibi organlardaki yaygın visseral tutulum nedeniyle ölüm görülebilir. Yutma güçlüğü ve ağız açmada kısıtlılık şikayetleri ile gelen sklerodermalı bir hastada bu hastalığın otolaringolojik belirtileri literatür bilgileri ile karşılaştırılarak sunuldu. Anahtar Kelimeler : Skleroderma, otolarengoloji, disfaji