KBB-Forum 2024 , Cilt 23, Sayı 2

İŞİTME KAYIPLI YETİŞKİNLER İÇİN STANDART İŞİTME CİHAZI UYGULAMA PROTOKOLÜ

Dr. Bahtiyar ÇELİKGÜN1, Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU1
1İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü, İstanbul İşitme kaybı, bireylerde bilişsel, psikolojik ve nörolojik sorunlara yol açabilen önemli bir duyu kaybıdır. Bu nedenle işitme kaybının yarattığı uyaran yoksunluğunun kompanse edilmesi gerekmektedir. Odyoloji alanında bu amaçla kullanılan ilk tedavi enstrümanı işitme cihazlarıdır. Bu nedenle, işitme cihazlarının bireyin medikal, odyolojik, psikolojik, fiziksel ve kognitif durumu göz önüne alınarak, kullanıcının ihtiyaçları doğrultusunda seçilmesi ve kişiye özel olarak ayarlanması büyük önem taşımaktadır. İşitme cihazı kullanıcı adaylarının farklı perspektiflerden değerlendirilmesi, bilgilendirilmesi, işitme cihazı uygulamasına yönelik odyolojik değerlendirmelerinin yapılması, ince ayarın objektif ve subjektif testler doğrultusunda gerçekleştirilmesi, yardımcı dinleme sistemlerinin önerilmesi ve takip/kontrol programının oluşturulması, işitme cihazı uygulamasının temel taşlarını oluşturmaktadır. Öte yandan ülkemizde standart bir uygulama prosedürünün bulunmaması, işitme kayıplı bireylerin farklı işitme merkezlerinde farklı kalitede işitme cihazı uygulamalarına maruz kalmalarına neden olmaktadır. Türkiye'de faaliyet gösteren işitme cihazı satış ve uygulama merkezlerinin belirli bir protokol doğrultusunda "standart" bir kalitede hizmet verebilmesini desteklemek amacıyla bu protokol hazırlanarak kullanıma sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : İşitme kaybı, işitme cihazları, işitme cihazı fitting protokolü, gerçek kulak ölçümü