KBB-Forum 2024 , Cilt 23, Sayı 2

UZAK KAMERA VHİT SİSTEMİNDE FARKLI EL YERLEŞTİRME TEKNİKLERİNİN ANALİZİ

Nilüfer BAL 2, PhD Erdem Emre YILMAZ 1, MsC Meliha BAŞÖZ BEHMEN 1, MsC Özge GEDİK TOKER 1, PhD Necla SİLAHTAR 1, Aud Feyza Nur İLERİ 1, Aud
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü, İstanbul, Turkey
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey
Amaç: Farklı el yerleştirme tekniklerinin uzak kamera Horizontal kanal Video Head Impulse Test (vHIT) yanıtları üzerindeki etkilerini araştırmaktır.

Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya 34 sağlıklı yetişkin katılımcı dahil edilmiştir. Horizontal vHIT cevaplarını elde etmek için eller çenenin etrafında ve eller başın üstünde olma üzere 2 farklı teknik kullanıldı. Kazanç, doğruluk ve asimetri parametreleri hesaplandı ve iki teknik arasında karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Horizontal semisirküler kanalları için iki farklı el yerleştirme tekniği arasında kazanç, doğruluk ve asimetri parametreleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Tartışma ve Sonuçlar: El yerleştirme teknikleri uzak kamera sistemlerinde vHIT yanıtlarını önemli ölçüde etkilememektedir. El yerleştirme tekniklerinin kazanç ve hız değerleri üzerinde farklı etkiler gösterdiği gözlük tabanlı sistemlerin aksine, uzak kamera sistemlerinde kullanılan teknolojinin el yerleştirmenin etkisini azalttığı görülmektedir. Bununla birlikte, farklı vHIT sistemleri ve vestibüler patolojileri olan popülasyonlar için en uygun değerlendirme yöntemlerini araştırmak için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Anahtar Kelimeler : Video baş itme testi, uzak kamera sistem, el yerleştirme teknikleri, vHIT