Ana Sayfa l Üye Ol l Üye Giriş l Arşiv l İşlemler l Yardım 20 Nisan 2018
  Künye l Açıklamalar l Uyarılar l Yazarlara Bilgi

Özet
2017-16 (4)
[ « Geri ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İŞİTME KAYBI OLAN HASTALARDA ÖZÜR ORANININ BELİRLENMESİNDE 4000 HZ FREKANSI EŞİĞİ KULLANIMI İLE 3000 HZ FREKANSI EŞİĞİ KULLANIMININ KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Hüsamettin YAŞAR, Dr. Yalçın ALİMOĞLU, Odym. Fatma TELLİ, Odym. Büşra GÜNDOĞAN
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: İşitme, kaybı, özürlülük, odyometri

Amaç: Sağlık kurulu pratiğinde işitme özürlük oranının belirlenmesinde 30 Mart 2013 tarihli Özürlülük ölçütü, sınıflandırılması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkındaki yönetmelik kullanılmaktadır. Bu yönetmeliğe göre her iki kulak için 500, 1000, 2000 ve 4000 Hz frekanslarındaki işitme eşikleri belirlenmekte ve işitme engeli, özür oranı hesaplanmaktadır. Ancak, gürültüye bağlı işitme kayıplarından en çok etkilenen frekans 4000 Hz'dir ve bu nedenle işitme kayıplarının hesaplanmasında daha yüksek bir özür oranına neden olma ihtimali ortaya çıkmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki bazı sağlık sistemlerinde özürlülük oranı belirlenmesinde 3000Hz frekansı kullanılabilmektedir. Çalışmamızda, gürültüye bağlı işitme kaybından en çok etkilenen 4000 Hz'teki eşiğin özürlük oranına etkisini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla, sağlık kuruluna özür oranının belirlenmesi için başvuran hastalarda saf ses odyometrisinde 500, 1000, 2000 ve 4000Hz eşiklerinin yanında 3000Hz eşiği de tespit edildi. Total işitme kaybı olan ve her iki kulakta da normal işitmesi olan hastalar çalışma dışında bırakıldı. 500, 1000, 2000 ve 4000 Hz eşikleri (PTA 5124); ve 500,1000, 2000 ve 3000 Hz eşikleri (PTA 5123) kullanılarak özür oranları tespit edildi. Ayrıca 4000 Hz eşiği ile 3000 Hz eşikleri arasındaki farklar da hesaplandı.

Bulgular: Çalışma için toplam 140 hasta değerlendirildi. İşitmesi normal veya total işitme kaybı olan 49 hasta çalışma dışında bırakıldı, 91 hasta incelendi. 4000 Hz ile 3000 Hz eşikleri arasındaki fark sağ kulak için 6,31±9,56(-20 - 35) dB (Z=-2,485; p=0,013); sol kulak için 6,86±7,91(-10-25) (p=0,008;Z=-2,637) idi. Özür oranı PTA 5124'e göre %18,17±10,91(2-42); PTA 5123'e göre %16,74±11,04(0-42) idi. PTA 5124'e göre özür oranı ile PTA 5123'e göre özür oranı arasındaki fark %1,42±1,89(-2-6) (p=0,364) idi.

Sonuç: 4000 Hz eşiği yerine 3000 Hz eşiğinin kullanılarak özür oranının hesaplanması özür oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farka yol açmamıştır. Bu nedenle 4000 Hz eşiğini kullanmak özür oranının fazla çıkmasına neden olmuyor gibi görünmektedir. Gürültüye bağlı işitme kaybından özellikle etkilenmiş gruplarda benzer bir araştırma yapılması uygun olabilir.


[ « Geri ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ]