KBB-Forum
Benzer Makaleler: 8 Makale Bulundu
KRONİK OTİTİS MEDİADA DIŞ KULAK YOLU ARKA DUVARI, KEMİKÇİK ZİNCİRİ VE MASTOİD ANTRUMDA OLUŞAN HİSTOPATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER

TEDAVİYE DİRENÇLİ İZOLE DIŞ KULAK YOLU KAŞINTISI

DIŞ KULAK YOLU YABANCI CİSİMLİ 117 HASTANIN TANI VE TEDAVİSİ

SEPTAL CERRAHİDE TİTANYUM KLİPSİN KARTİLAJ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE TAVŞAN MODELİNDE, UNİLATERAL VEYA BİLATERAL PERİKONDRİUM ELEVASYONU İLE KARŞILAŞTIRILMASI

ORBİTAL BLOW-OUT FRAKTÜRLERİNİN REKONSTRÜKSIYONUNDA KULLANILAN BİYOMATERYALLERİN POSTOPERATİF SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

STAPEDOTOMİ CERRAHİSİNDE TEFLON VE TİTANYUM PİSTONUN ODYOLOJİK SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRMASI

KRONİK OTİTİS MEDİA CERRAHİSİNDE KULLANILAN DIŞ KULAK YOLU TAMPON MATERYALLERİNİN YARA İYİLEŞMESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: RANDOMİZE PROSPEKTİF KONTROLLÜ ÇALIŞMA

DIŞ KULAK YOLU ARKA DUVARI VARLIĞININ TİTANYUM TOTAL OSSİKULER REPLASMAN PROTEZİ (TORP) İLE KEMİKÇİK REKONSTRÜKSİYONU UYGULAMASININ FONKSİYONEL SONUÇLARINA ETKİSİ