KBB-Forum
Benzer Makaleler: 7 Makale Bulundu
NAZAL VE PARANAZAL SİNÜS CERRAHİSİNDE UYGULANAN YARA İYİLEŞTİRİCİ AJANLARIN ETKİLERİ

ANJİOMATÖZ POLİP: VASKÜLER NEOPLAZİLERLE KARIŞABİLEN BİR NAZAL POLİP VARYANTI

POSTERİOR BURUN KANAMALARININ TEDAVİSİNDE İPLİ SİNÜS TAMPONLARININ KULLANIMI VE ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ALLANTOİNİN NAZAL MUKOZADA YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİ

NAZOFARENKS MALİGNİTELERİNDE KLİNİK BULGULAR: RETROSPEKTİF ANALİZ

TONSİLLEKTOMİ SONRASI GEÇ DÖNEM KANAMALARDA HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN ANALİZİ

TONSİLLEKTOMİ SONRASI KANAMA: BİZMUT SUBGALLATIN ETKİSİ