KBB-Forum
Benzer Makaleler: 6 Makale Bulundu
TRAKEOTOMİ SONRASI DÖNEMDE LARENGOTRAKEAL STENOZUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE SANAL ENDOSKOPİK YÖNTEM

NAZAL VESTİBULER STENOZ VE CERRAHİ TEDAVİSİ

SEPTOPLASTİ SONRASI KULLANILAN NAZAL TAMPONLARIN HASTANIN ANKSİYETESİ VE AĞRI ŞİDDETİ ÜZERİNE ETKİSİ

TAŞIYICI OLARAK SPONGOSTAN KULLANARAK DENEYSEL SUBKONDİLER MANDİBULA FRAKTÜRLERİNİN İYİLEŞMESİ ÜZERİNE STRONSİYUMUN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

ÖSTAKİ KANALI OBSTRÜKSİYON MATERYALİNİN RADİKAL MASTOİDEKTOMİ KAVİTESİ KONTROLÜNDEKİ ETKİSİ: 10 YILLIK DENEYİMİN RETROSPEKTİF ANALİZİ

KRONİK OTİTİS MEDİA CERRAHİSİNDE KULLANILAN DIŞ KULAK YOLU TAMPON MATERYALLERİNİN YARA İYİLEŞMESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: RANDOMİZE PROSPEKTİF KONTROLLÜ ÇALIŞMA