KBB-Forum
Benzer Makaleler: 22 Makale Bulundu
VOKAL KORD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM VE TEDAVİ SONUÇLARI

PARSİYEL LARENJEKTOMİLİ HASTALARDA SES HANDİKAP ENDEKSİ (VHI)

BİR OLGU NEDENİ İLE PARADOKSAL KORD VOKAL ADDUKSİYONU

TONSİLLEKTOMİNİN AKUSTİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ

LARİNKS KARSİNOMLARINDA STROMAL EOZİNOFİLİK REAKSİYONUN PROGNOSTİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ

BİR LARENGEAL AMİLOİDOZ OLGUSU

LARİNKS KANSERİNİN NADİR METASTATİK ÖRNEĞİ: ÖNKOL

ORGANİK SES TELİ LEZYONU OLAN VE OLMAYAN FONKSİYONEL DİSFONİLİ HASTALARIN SESLERİNİN AKUSTİK FARKLILIKLARI

LARİNKS TÜBERKÜLOZU

SPAZMODİK DİSFONİLERDE BOTİLİNUM TOKSİN-A UYGULAMASININ HASTA HAYAT KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

RAMSAY HUNT SENDROMUNDA 10. KRANİYAL SİNİR TUTULUMU

LARİNKS SKUAMÖZ HÜCRELİ KANSERİ – PAPİLLER TİROİD KANSERİ BİRLİKTELİĞİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMI

LARENGEAL ELEKTROMYOGRAFİ

TOTAL LARENJEKTOMİ SONRASI PERİSTOMAL NÜKS

LARİNKS SKUAMOZ HÜCRELİ KARSİNOMU VE HELİKOBAKTER PİLORİ İLİŞKİSİ: HİSTOPATOLOJİK VE SEROLOJİK ÇALIŞMA

SAĞ AORTİK ARKLA İLİŞKİLİ TEKRARLAYAN VOKAL KORD PARALİZİSİ

LARENKS CERRAHİSİ EĞİTİMİNDE KOYUN LARENKSİ KULLANIMI

FİBROMİYALJİ SENDROMUNDA SES BOZUKLUKLARI VE HASTALIK AKTİVİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜFLEMELİ ENSTRÜMANLARIN SES KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ROMATOİD ARTRİTTE SUBJEKTİF VE OBJEKTİF SES DEĞERLENDİRMESİ

VOKAL KORD DİSPLASTİK LEZYONLARINDA İNVAZİV KARSİNOM GELİŞME RİSKİ: UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN BİREYLERİN LARİNKS KANSERİ FARKINDALIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ