KBB-Forum
Benzer Makaleler: 7 Makale Bulundu
YÜZEYSEL PAROTİDEKTOMİ SONRASI NÖRAL KOMPLİKASYONLAR

BELL PARALİZİSİNDE TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

FASİYAL SİNİR FELCİ REANİMASYONUNDA STATİK ASKILAMA YÖNTEMİ

KRONİK PERİFERİK FASİAL PARALİZİLİ HASTADA PRİMERİ BİLİNMEYEN TESADÜFİ PARAFARENGEAL METASTATİK YASSI HÜCRELİ KARSİNOMA

BELL'S PARALİZİSİ GEÇİREN HASTALARDA HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN HASTALIK EVRESİ İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KLİNİĞİMİZDE BELL PARALİZİSİ TANISI ALAN HASTALARIN RETROSPEKTİF ANALİZİ

PAROTİDEKTOMİ AMELİYATLARI SONRASI GELİŞEN PARALİZİLERİN SYDNEY FASİAL SKORLAMA SİSTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ