KBB-Forum
2019 , Cilt 18, Sayı 3
PAROTİS KİTLELERİNDE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİNİN TANISAL DEĞERİ
ADENOİD HİPERTROFİ İLE ALERJİK RİNİT İLİŞKİSİ: ADENOİD VOLÜMÜ ETKİLİ Mİ?
VERTİGO'LU HASTALARA TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ HEKİMLERİNİN GENEL YAKLAŞIMI: ANKET ÇALIŞMASI
PREOPERATIVE ANXIETY AND POSTOPERATIVE PAIN LEVELS IN PATIENTS UNDERGOING TONSILLECTOMY
STAPEDOTOMİ CERRAHİSİNDE TEFLON VE TİTANYUM PİSTONUN ODYOLOJİK SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRMASI
SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ORTA KULAK REZONANS FREKANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ
SUBMANDIBULAR GLAND INVOLVEMENT IN PATIENTS WHO UNDERWENT LEVEL 1b NECK DISSECTION FOR ORAL CAVITY CANCERS
EFFICACY OF INTRATYMPANIC STEROID INJECTION IN BELL'S PALSY
PRO-GASTRIN RELEASING PEPTIDE AND NEUTROPHIL-LYMPHOCYTE RATIO IN LARYNGEAL CANCER
İNSİDENTAL ve İNSİDENTAL OLMAYAN PAPİLLER TİROİD MİKROKARSİNOMLARI ARASINDAKİ KLİNİK ve HİSTOPATOLOJİK FARKLILIKLAR NELER?
GEBELİK RİNİTİNİN ORTA KULAK REZONANS FREKANSINA ETKİSİ: İLERİYE DÖNÜK KLİNİK ÇALIŞMA
GÜNÜMÜZDE KADINLARIN ESTETİK UYGULAMALARA BAKIŞI NASILDIR? SANAL ESTETİK ALGISI VE SOSYAL MEDYA REKLAMLARININ ESTETİK MÜDAHALE KARARI ALIRKEN ETKİSİ NE KADARDIR?
DETERMINATION OF PREDICTORS FOR PERSISTENT POSTURAL-PERCEPTUAL DIZZINESS
İLERİ OTOSKLEROZ SONRASI KOKLEAR İMPLANT PROGRAMLAMA KRİTERLERİ
KRONİK RİNOSİNÜZİTİ OLAN HASTALARDA ULUSLARARASI FRONTAL SİNÜS ANATOMİ SINIFLAMASINA GÖRE FRONTAL HÜCRELERİN ANALİZİ
KRONİK OTİTİS MEDİADA OSSİKÜLER PATOLOJİNİN PREOPERATİF ODYOLOJİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ