KBB-Forum
2021 , Cilt 20, Sayı 2
NARİNGENİNİN SİSPLATİN OTOTOKSİSİTESİNE KARŞI ETKİSİNİN HAYVAN MODELİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
BİRİNCİ BASAMAK TEDAVİ HİZMETLERİNDE AKUT BAKTERİYEL TONSİLİT VE VİRAL ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANI VE TEDAVİ ÖLÇÜTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
BIOMECHANICAL AND HISTOLOGICAL FEATURES OF COSTAL CARTILAGE GRAFT IN A RABBIT MODEL: COMPARATIVE RESULTS WITH THREE MONTHS OF FOLLOW-UP
BAŞ DÖNMESİ İLE İLGİLİ İNTERNET KAYNAKLI HASTA BİLGİLENDİRME METİNLERİNİN OKUNABİLİRLİK DÜZEYLERİ
CHRONOTYPE AND QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH ALLERGIC RHINITIS
SFENOİD SİNÜS VE KOMŞU NÖROVASKÜLER YAPILARIN ANATOMİK VARYASYONLARI
THREE- DIMENSIONAL MORPHOMETRIC EVALUATION OF ANTERIOR EPITYMPANIC RECESS AND COG PROCESS IN TEMPORAL BONES WITH PETROUS APEX PNEUMATIZATION
KRONİK RİNOSİNÜZİT NEDENİYLE ENDOSKOPİK CERRAHİ UYGULANAN HASTALARDA RUTİN HİSTOPATOLOJİK İNCELEME ANLAMLI MI?
EFFECT OF THE PRESENCE OF EXTERNAL EAR CANAL WALL ON FUNCTIONAL OUTCOMES OF OSSICULAR RECONSTRUCTION WITH TITANIUM TOTAL OSSICULAR REPLACEMENT PROSTHESIS (TORP)
YENİDOĞAN İŞİTME TARAMA TESTİ SONUÇLARIMIZ
CLINICAL AND RADIOLOGICAL FEATURES OF RHINOLITH: A RARE ENTITY DIAGNOSIS IN 42 PATIENTS
INVESTIGATION OF FREQUENCY OF ANXIETY AND DEPRESSION IN PATIENTS WITH TINNITUS
GUSTATORY AND OLFACTORY DYSFUNCTION AND QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH LUNG CANCER
OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNDA HAVA YOLUNUN STATİK VE DİNAMİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
EFFECT OF POSTAURICULAR INCISION ON AURICLE PROTRUSION: ONE-YEAR EXPERIENCE
KRONİK OTİTİS MEDİANIN HEMATOLOJİK PARAMETRELERE ETKİSİ