KBB-Forum
2020 , Cilt 19, Sayı 4
HİPOFİZ ADENOMUNA ENDOSKOPİK ENDONAZAL TRANSSFENOİDAL CERRAHİ YAKLAŞIM
KRONİK OTİTİS MEDİA CERRAHİSİNDE KULLANILAN DIŞ KULAK YOLU TAMPON MATERYALLERİNİN YARA İYİLEŞMESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: RANDOMİZE PROSPEKTİF KONTROLLÜ ÇALIŞMA
POSTERİOR SEMİSİRKÜLER KANAL KISA KOL POZİSYONEL VERTİGOSU
PAROTİDEKTOMİ AMELİYATLARI SONRASI GELİŞEN PARALİZİLERİN SYDNEY FASİAL SKORLAMA SİSTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
BAŞ-BOYUNUN AYIRICI TANIDA ZORLUK OLUŞTURAN KEMİK-YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ: 190 OLGUNUN LİTERATÜR EŞLİĞİNDE DEĞERLENDİRMESİ
PREDICTORS OF POSTOPERATIVE HEARING OUTCOMES AFTER ENDOSCOPIC STAPEDOTOMY SURGERY FOR OTOSCLEROSIS
AÇIK TEKNİK SEPTORİNOPLASTİDE HASTA MEMNUNİYETİNİN YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEKLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
TRANSKANAL ENDOSKOPİK TİP1 TİMPANOPLASTİ; İKİ FARKLI GREFTİN ANATOMİK VE FONKSİYONEL BAŞARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
THE EFFECT OF ABDOMINAL (DIAPHRAGM) RESPIRATORY TRAINING ON AERODYNAMIC PARAMETERS IN PATIENTS WITH MUSCLE TENSION DYSPHONIA
TÜKÜRÜK BEZİ PATOLOJİLERİNDE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİNİN HİSTOPATOLOJİK KORELASYONU
EVALUATION OF TREATMENT RESULTS APPLIED IN SUDDEN HEARING LOSSES TREATED IN OUR CLINIC
TONSİLLEKTOMİ SONRASI KANAMA: BİZMUT SUBGALLATIN ETKİSİ
ANALYSIS AND MANAGEMENT OF HOSPITALIZED PATIENTS WITH EPISTAXIS
TEK TARAF TOTAL İŞİTME KAYBI OLAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA
VESTIBULAR SCHWANNOMA SURGERY WITH TRANSLABYRINTHINE APPROACH: RESULTS AND COMPLICATIONS
OKLÜZYON ETKİSİNİN KEMİK YOLU EŞİK DEĞERLERİ VE TİMPANOMETRİK DEĞERLERLE İNCELENMESİ