Ana Sayfa l Üye Ol l Üye Giriş l Arşiv l İşlemler l Yardım 20 Nisan 2018
  Künye l Açıklamalar l Uyarılar l Yazarlara Bilgi

İçindekiler
2006-5 (1)
KAPAK

Araştırma
THE SIGNIFICANCE OF HISTOPATHOLOGIC TONSILLAR ACTINOMYCOSIS IN PEDIATRIC PATIENTS WITH RECURRENT ACUTE TONSILLITIS
Hasan YASAN, MD; Metin ÇİRİŞ, MD; Bülent Ferdi ÖZEL, MD; Harun DOĞRU, MD; Özden ÇANDIR, MD
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Bu Yazı İçin Forum ]

BAŞ ve BOYUN KİTLELERİNDE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİOPSİSİNİN TANISAL DEĞERİ
Dr. Deniz DEMİR, Dr. Murat Timur AKÇAM, Dr. Ömer KARAKOÇ, Dr. Önder ÖNGÜRÜ, Dr. Sertaç YETİŞER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Bu Yazı İçin Forum ]

ALT KONKA ANATOMİK VARYASYONLARININ SIKLIĞI
Dr. Hasan YASAN, Dr. Giray AYNALİ, Dr. Ömer AKKUŞ, Dr. Murat YARIKTAŞ, Dr. Harun DOĞRU, Dr. Bahattin BAYKAL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Bu Yazı İçin Forum ]

MANDİBULA REKONSTRUKSİYONUNDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Dr. Serkan YILDIRIM, Dr. Guniz Eker ULUÇAY, Dr. Mithat AKAN, Dr. Tayfun AKÖZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Bu Yazı İçin Forum ]

TONSİLLEKTOMİYE SEKONDER GELİŞEN BAKTEREMİNİN TONSİL YÜZEYEL VE DERİN DOKU KÜLTÜRLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Serap KÖYBAŞI, Dr. Oğuz KARABAY, Dr. Ahmet Emre SÜSLÜ, Dr. Fatma AKYÜREK, Dr. Fahrettin YILMAZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Bu Yazı İçin Forum ]

THE USE OF SERUM EOSINOPHILIC CATIONIC PROTEIN IN THE DIAGNOSIS OF ALLERGIC RHINITIS
Adin SELÇUK, MD; Yezdan FIRAT, MD; Özgür AKDOĞAN, MD; Mustafa KAYMAKÇI, MD; Işıl OLCAY, MD
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Bu Yazı İçin Forum ]

ENDOSKOPİK SEPTOPLASTİ
Dr. Mustafa AKARÇAY, Dr. Murat Cem MİMAN, Dr. Orhan ÖZTURAN, Dr. Ahmet KIZILAY, Dr. Ahmet ÇAĞLAR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Bu Yazı İçin Forum ]

TENASCIN EXPRESSION PATTERNS OF SALIVARY GLAND TUMORS: AN IMMUNHISTOCHEMICAL AND COMPARATIVE STUDY
Yeşim GÜRBÜZ, MD; Ömer AYDIN, MD; Ahmet ALMAÇ, MD
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Bu Yazı İçin Forum ]

Olgu Sunumu
BILATERAL RANULA IN AN ELDERLY PATIENT: A CASE REPORT
Hüseyin YAMAN, MD; Hamdi ARBAĞ, MD; Ziya CENİK, MD; Kayhan ÖZTÜRK, MD; Hatice TOY, MD
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Bu Yazı İçin Forum ]

FUNGAL SİNÜZİTLİ BİR OLGUDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ BULGULARI
Dr. Belma ÇEVİK, Dr. Nihal Uslu TUTAR, Dr. Hale MUSAPAŞAOĞLU, Dr. Güzin AKKUZU, Dr.Nefise Çağla TARHAN, Dr. Mehmet COŞKUN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Bu Yazı İçin Forum ]

SİNÜZİT SONUCU GELİŞEN İNTRAORBİTAL APSE
Dr. Ali İhsan BEBEK, Dr. Altan YILDIRIM, Dr. Davud Vecdi ERSÖZ, Dr. Tanfer KUNT
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Bu Yazı İçin Forum ]

NAZAL KAVİTENİN FİBROHİSTİOSİTİK TÜMÖRÜ : OLGU SUNUMU
Önder ŞAHİN, Ali ALTUNTAŞ, Orhan KAHVECİ, Mustafa Deniz YILMAZ, Sefa DEREKÖY
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Bu Yazı İçin Forum ]

ÜST SERVİKAL SEMPATİK ZİNCİRDEN KAYNAKLANAN PERİFERİK PARAFARENGEAL SCHWANNOMA: OLGU SUNUMU
Dr. Erol KELEŞ, Dr. Şinasi YALÇIN, Dr. Öner SAKALLIOĞLU, Dr. Adile Ferda DAĞLI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Bu Yazı İçin Forum ]

JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA: RADIOLOGIC EVALUATION AND PRE-OPERATIVE EMBOLIZATION
Mehmet ATALAR,MD; Orhan SOLAK, MD; Suphi MÜDERRİS, MD
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Bu Yazı İçin Forum ]

ERİŞKİN HASTADA SERVİKAL KİSTİK LENFANJİOM: OLGU SUNUMU
Dr. Fatih ÇELENK, Dr. Alper CEYLAN, Dr. Ahmet KÖYBAŞIOĞLU, Dr. İpek Işık GÖNÜL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Bu Yazı İçin Forum ]

PDF dosyalarını görüntüleyebilmek için Acrobat Reader, RM (RealAudio) dosyalarını görüntüleyebilmek için ise ReadOne Player kullanmanız gerekmektedir. Bu programları aşağıdaki butonlara tıklayarak temin edebilirsiniz.