Ana Sayfa l Üye Ol l Üye Giriş l Arşiv l İşlemler l Yardım 23 Nisan 2018
  Künye l Açıklamalar l Uyarılar l Yazarlara Bilgi

İçindekiler
2005-4 (2)
KAPAK

Araştırma
YÜZEYSEL PAROTİDEKTOMİ SONRASI NÖRAL KOMPLİKASYONLAR
Dr. Murat Timur AKÇAM, Dr. Ömer KARAKOÇ, Dr. Serdar KARAHATAY, Dr. Mustafa GEREK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Bu Yazı İçin Forum ]

THE EFFECT OF COBLATION TONSILLECTOMY ON THE MIDDLE EAR PRESSURE
Utku KUBİLAY, MD; OZAN Seymen SEZEN, MD; Murat KOC, MD; Temel COSKUNER, MD; Seref UNVER,MD
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Bu Yazı İçin Forum ]

FONKSİYONEL ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİNİN HAYAT KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Dr. Altan YILDIRIM, Dr. Fatma KAPLANKAYA, Dr. Yüksel KAPLAN, Dr. Tanfer KUNT
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Bu Yazı İçin Forum ]

LARENKS KANSERLİ HASTALARDA TİROİD GLAND İNVAZYONUNU GÖSTERMEDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN TANI DEĞERİ
Dr. Serdar KARAHATAY, Dr. Uğur BOZLAR, Dr. Timur AKÇAM, Dr. Hakan SÖKEN, Dr. Mustafa GEREK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Bu Yazı İçin Forum ]

THE INVESTIGATION OF THE ROLE OF C3-C4 COMPONENTS OF THE COMPLEMENT SYSTEM IN OME
Erdoğan OKUR, MD; İlhami YILDIRIM, MD; Mehmet Akif KILIÇ, MD; Murat ARAL, MD; Pınar ÇIRAGİL, MD
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Bu Yazı İçin Forum ]

PERIPHERAL EOSINOPHILIA AND ITS RELATION WITH CT SCORES IN CHRONIC RHINOSINUSITIS
Altan YILDIRIM, MD; Salim YÜCE, MD; Cesur GÜMÜŞ, MD; Tanfer KUNT, MD
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Bu Yazı İçin Forum ]

AKUSTİK FARENGOMETRİ İLE HORLAMALI HASTALARIN POZİSYONA BAĞLI FARENGEAL HAVA YOLU DEĞİŞİKLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Dr. Murat Timur AKÇAM, Dr. Ömer KARAKOÇ, Dr. Serdar KARAHATAY, Dr. Hakan BİRKENT, Dr. Mustafa GEREK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Bu Yazı İçin Forum ]

THE EFFECTS OF WOUND HEALING AGENTS’ APPLICATION FOLLOWING NASAL AND PARANASAL SINUS SURGERY
Hasan YASAN, MD; Harun DOĞRU, MD; Özden ÇANDIR, MD; Mustafa TÜZ, MD; Fehmi DÖNER, MD; Metin ÇİRİŞ, MD
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Bu Yazı İçin Forum ]

Olgu Sunumu
PAPILLARY CARCINOMA IN THYROGLOSSAL DUCT CYST; REPORT OF TWO CASES
Hakan CINCIK, MD; Salim DOGRU, MD; İsmail YILMAZ, MD; Bilal ÇETİN, MD; Atila GÜNGÖR, MD
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Bu Yazı İçin Forum ]

SERT DAMAK PLEOMORFİK ADENOMU
Dr. Kayhan ÖZTÜRK, Dr. Hüseyin YAMAN, Dr. Hatice TOY, Dr. Hamdi ARBAĞ, Dr. Duygu KÖROĞLU, Dr. Bedri ÖZER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Bu Yazı İçin Forum ]

ROSAİ-DORFMAN HASTALIĞI: VAKA SUNUMU
Dr. İbrahim ERCAN, Dr. Tülin ŞENTÜRK, Dr. Tülay BAŞAK, Dr. Burak Ömür ÇAKIR, Dr. Şenol CİVELEK, Dr. Suat TURGUT
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Bu Yazı İçin Forum ]

PAPILLARY CARCINOMA WITH ABUNDANT CALCIFICATION WITHIN A THYROGLOSSAL DUCT CYST
Arzu ARSLAN, MD; Ömer AYDIN, MD; Bahar MÜEZZİOĞLU, MD; Gür AKANSEL, MD; Hasan Tahsin SARISOY, MD
Yonca ANIK, MD
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Bu Yazı İçin Forum ]

BILATERAL TOTALLY SUDDEN SENSORINEURAL HEARING LOSS IN A PATIENT WITH JUVENILE IDIOPATIC ARTHRITIS
Mahmut ÖZKIRIŞ, MD; Ercan AYDIN, MD; M. Levent PENBEGÜL, MD; Şeref ÜNVER, MD
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Bu Yazı İçin Forum ]

PDF dosyalarını görüntüleyebilmek için Acrobat Reader, RM (RealAudio) dosyalarını görüntüleyebilmek için ise ReadOne Player kullanmanız gerekmektedir. Bu programları aşağıdaki butonlara tıklayarak temin edebilirsiniz.