KBB-Forum 2005 , Cilt 4, Sayı 1

KRONİK OTİTİS MEDİADA DIŞ KULAK YOLU ARKA DUVARI, KEMİKÇİK ZİNCİRİ VE MASTOİD ANTRUMDA OLUŞAN HİSTOPATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER

Dr. Huntürk ATİLLA1, Dr. Ahmet URAL2, Dr. Suat ÖZBİLEN2
1Elmadağ Devlet Hastanesi, Kulak-Burun-Boğaz Kliniği, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak-Burun-Boğaz AD, Ankara, Türkiye
Kronik otitis mediada başta orta kulak mukoperiosteumunda ve mastoid hücrelerde olmak üzere kalıcı histopatolojik değişiklikler meydana gelir. Granülasyon dokusu ve polip gelişimi, kemik dokusu değişiklikleri (osteit, osteoneogenez, kemik erozyonu), subepitelyal gland ve goblet hücre oluşumu, skuamöz metaplazi, kolesterol granülomu, kolesteatom, timpanoskleroz ve mukoperiosteumdaki görülen kalınlaşma bu değişikliklerin başlıcalarıdır. Bunlar klinik olarak kronik otitis mediada oluşan sekel ve komplikasyonlardan sorumludurlar.

Kliniğimizde 1999-2001 yılları arasında kronik otitis media tanısı alan ve opere edilen 88 hastadan alınan örneklerin histopatolojik incelemesi yapıldı. Dış kulak yolu arka duvarı kemik bölümü, mastoid antrum ve kulak kemikçiklerinden peroperatif biyopsi alındı. Bu yapılardaki histopatolojik değişikliklerin oranları bulunarak benzer çalışmalarla karşılaştırıldı. Bu lezyonların yapmış olduğu özellikle kemik erozyonu ve diğer histopatolojik değişiklikler literatür ışığında gözden geçirildi. Anahtar Kelimeler : Kronik otitis media, histopatolojik değişiklik, mastoid antrum, dış kulak yolu arka duvarı, kemikçik zincir