KBB-Forum 2004 , Cilt 3, Sayı 4

LİNGUAL TİROİD

Gökhan ERPEK, MD; Kubilay K. METİN, MD; Mahmut YILDIZ, MD; Onur ODABAŞI,MD
Department of ENT, University of Adnan Menderes, Aydın, Turkey Lingual tiroid, tiroid dokusunun normalde olması gereken pretrakeal bölgeden farklı bir bölgede yerleşimi ile karekterize, nadir görülen bir embriyolojik aberasyondur. Lingual tiroid, ektopik tiroid dokusunun görüldüğü en sık lokalizasyondur. Insidansı 1: 3000 ile 1:10000 arasında değişiklik gösterir. Bu olgu sunumunda, şiddetli disfaji ile başvurmuş ve orta hatta dilkökünde kitle görülen ve transhyoid yaklaşım uygulanan 19 yaşında kadın hasta tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Ektopik tiroid, Lingual tiroid, disfaji