KBB-Forum 2004 , Cilt 3, Sayı 3

BAŞ-BOYUN KANSERLERİNDE GEN TEDAVİSİ UYGULAMALARI

Dr. Lokman UZUN1, Dr. Levent Bekir BEDER2
1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, KBB AD, Zonguldak, Türkiye
2Okayama University School of Medicine and Dentistry, Otolaryngology and Head & Neck Surgery Department, Okayama, Japonya
Gen tedavisi, geleneksel tedavilerle kıyaslandığında kanser tedavisinde yeni fırsatlar sunmaktadır. İnsanda ilk olarak kullanıma girdiği zamandan bu yana in vitro çalışmaların yanında 400’den fazla klinik uygulama gerçekleştirilmiştir. Gen tedavisi başlığı altında çeşitli protokoller ve farklı stratejiler kullanılmaktadır. Bu yazıda hem gen tedavisine ilişkin kavramlar, tedavide kullanılan stratejiler ana başlıklar halinde açıklanmaya çalışılacak hem de baş-boyun kanserlerindeki uygulamalar konusunda bilgiler sunulacaktır. Anahtar Kelimeler : Gen Tedavi; Baş boyun; Kanser