KBB-Forum 2004 , Cilt 3, Sayı 3

TRANSSEPTAL TRANSSFENOİDAL HİPOFİZEKTOMİ SONRASI BURUN VE PARANAZAL SİNÜSLERİN KLİNİK VE RADYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ

Dr. Fikret İLERİ, Dr. Korhan ASAL, Dr. Sabri USLU, Dr. Ahmet KÖYBAŞIOĞLU, Dr. Alper CEYLAN, Dr. Ahmet URAL
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak-Burun-Boğaz AD, Ankara, Türkiye Pitüiter fossaya transnazal transsfenoidal yaklaşım, cerrahi sonrası nazal ve paranazal morbiditeyi artırabilmektedir. Nazal ve paranazal komplikasyonlar, cerrahi sonrası takipte kulak-burun-boğaz takibini de gerekli kılmaktadır. Hipofiz tümörü nedeniyle transnazal transsfenoidal yaklaşım tercih edilmiş olan 15 hasta, postoperatif dönemde, nazal ve paranazal şikayetleri sorgulayan bir anket, anterior rinoskopik muayene, nazal endoskopi ve paranazal sinüs bilgisayarlı tomografisi (PNSBT) ile değerlendirildi. En sık karşılaşılan semptomlar burun tıkanıklığı (%60), burunda kuruluk (%53), burunda kabuklanma (%53), başağrısı (%40), geniz akıntısı (%40), rinore (%26) ve epistaksis (%20) oldu. Septal perforasyon, hastaların %60’ında, intranazal sineşi ise %30’unda görüldü. Postoperatif dönemde PNSBT’de 3 hastada kronik sinüzit, 1 hastada ise sfenoid mukosel saptandı. Anahtar Kelimeler : Transseptal transsfenoidal hipofizektomi, nazal, paranazal, komplikasyon