KBB-Forum 2004 , Cilt 3, Sayı 3

BÜYÜK ETMOİDO-ORBİTAL OSTEOMANIN KOMBİNE ENDONAZAL ENDOSKOPİK VE ANTERİOR ORBİTAL YAKLAŞIMLA ÇIKARILMASI: VAKA SUNUMU

İbrahim ERCAN, MD 1; Zeynep ALKAN, MD 1; Burak Ömür ÇAKIR, MD 1; Şafak KARSLIOĞLU, MD 2; Suat TURGUT, MD 1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. KBB ve BBC Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
Osteomalar genellikle frontal ve etmoid sinüslerde ve daha nadir olarak maksiller sinüslerde görülen paranazal sinüslerin benign tümörleridir. Otuziki yaşındaki bayan hasta 4 yıllık başlangıcı olan fasial asimetri ve sol gözünde görme keskinliğinde azalma şikayetine eşlik eden sol gözde propitosis, periorbital ağrı ve ödem şikayetleriyle başvurdu. Bu yazının amacı etmoid sinüsten köken alıp orbitaya uzanan büyük bir osteom vakasını sunmak ve kombine endoskopik endonazal ve anterior orbital yaklaşımla çıkarılmasının avantajlarını tartışmaktır. Anahtar Kelimeler : paranazal osteoma, endoskopik sinus cerrahisi, anterior orbital yaklaşım, etmoido-orbital