KBB-Forum 2004 , Cilt 3, Sayı 2

SEYREK BİR INTRANAZAL KİTLE OLGUSU: DEV ORTA KONKA PİYOSELİ

Dr. İbrahim ALADAĞ1, Dr. Mehmet GÜVEN1, Dr. Zehra Işık HAŞILOĞLU2
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesi Tıp Fakültesi, KBB ve BBC Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye
Konka bülloza orta konkanın en sık görülen anatomik varyasyonu olmasına rağmen, mukosel veya piyosel gelişimiyle nazal pazajı tıkaması sık görülen bir durum değildir. İntranazal endoskopik muayene, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme gibi ileri radyoljik teknikler ile masif orta konka piyosel veya mukosellerinin diğer intanazal kitlelerden ayrıcı tanıları daha kolay yapılabilmektedir. Sol nazal boşluğu tıkayan konka bülloza piyoseli olan, 47 yaşında erkek olguyu endoskopik cerrahiyle tedavi ettik. Anahtar Kelimeler : konka bülloza, piyosel, intranazal kitle