KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 1

ALERJİK RİNİT KURSU: KBB UZMANLIK EĞİTİMİNDE TERS YÜZ SINIF UYGULAMASI

Dr. Cüneyt Orhan KARA1, Dr. Erdem MENGİ1, Dr. Bülent TOPUZ1
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD. Denizli, Türkiye Amaç: Uzmanlık eğitiminde, eğitim etkinlikleri için ayrılacak zaman, en verimli şekilde kullanılmalıdır. Bu amaç için ters yüz sınıf modeli iyi bir öğrenme öğretme stratejisi olacaktır. Bu araştırmada ters yüz sınıf modelin de KBB Uzmanlık öğrencileri için "Alerjik Rinit" kursu düzenlenmiştir. Ters yüz modelinin KBB uzmanlık eğitiminde uygulaması değerlendirilmiştir.

Yöntem: KBB Uzmanlık çekirdek programdaki alerjik rinit konusundaki öğrenme başlıkları içerecek şekilde ters yüz sınıf modeline uygun beş oturumluk bir kurs planlandı. Sınıf öncesi öğrenme kaynağı olarak "Türkiye Alerjik Rinit Tanı ve Tedavi Klavuzu" kitabı seçildi. Kursun etkinliğini göstermek için kurs öncesi ön test ve kurs bitiminde son test olarak uygulanması planlandı. Kursa ait geri bildirimler SETh kısa interaktif kurs ölçeği ile alındı.

Bulgular: Kursa 6 KBB uzmanlık öğrencisi, 3 eğitici ve alerji poliklinik hemşiresi katıldı. Oturumlar küçük grup çalışması şeklinde gerçekleştirildi. Her oturumda çeşitli interaktif öğretme yöntemleri kullanıldı. Uygun konular vaka örnekleri üzerinde öğrenildi. Uzmanlık öğrencileri kitapta cevabını bulamadıkları konularda literatür taraması yaparak, çeşitli makaleler okudular ve tartıştılar. Eğiticiler ve alerji hemşiresi kendi deneyimlerini uzmanlık öğrencileriyle paylaştılar. Uzmanlık öğrencilerinin son testte (90,33 ±6,08), ön teste (24,50±6,15) göre daha yüksek puan aldıkları istatistiksel olarak gösterildi (p=0,0001 p<0.05). SETh interaktif kısa kurs ölçeği değerlendirme sonuçlarından ve yazılı geri bildirimlerden uzmanlık öğrencilerinin alerjik rinit kursundan memnun kaldıkları gösterildi.

Sonuç: Öğrenme stratejisi olarak ters yüz sınıf modeli kullanılarak KBB Uzmanlık çekirdek programındaki alerjik rinitle ilgili öğrenme hedeflerine 5 öğrenme oturumunda başarıyla ulaşılmıştır. Bilişsel öğrenme alanında daha kısa sürede, başarılı bir öğrenme gerçekleştirmek için öğretme stratejisi olarak ters yüz sınıf modeli KBB Uzmanlık eğitimi çekirdek programında başarıyla kullanılabilir. Anahtar Kelimeler : Ters yüz sınıf, Tıp eğitimi, Alerjik rinit