KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 1

OSAS' LI HASTALARDA İŞİTME KAYBININ S100B VE NSE İLE İLİŞKİSİ

Cengiz ARLI 1, MD; Elif Tugba SARAC 2, MD; Oguzhan OZCAN 4, MD; Cenk BABAYIGIT 3, MD; Nursel DIKMEN 3, MD; Sibel DOGRU 5, MD; Emine Esra OKUYUCU 6, MD;
1Hatay Mustafa Kemal University, Department of Ear, Nose and Throat, Hatay, Turkey
2Hatay Mustafa Kemal University, Audiology Department, Hatay, Turkey
3Hatay Mustafa Kemal University, Department of Thoracic Medicine, Hatay, Turkey
4Hatay Mustafa Kemal University, Department of Biochemistry, Hatay, Turkey
5Osmaniye Sevgi Hospital, Thoracic Medicine, Osmaniye, Turkey
6Hatay Mustafa Kemal University, Department of Neurology, Hatay, Turkey
Amaç: Bu çalışmanın amacı OUAS'lı hastalarda serum S100B düzeyleri, NSE düzeyleri ve işitme fonksiyonu arasındaki ilişkiyi belirlemekti.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 35 hasta ve 30 kontrol dahil edildi. Çalışma grubu, polisomnografi (PSG) tanısı almış, orta ve şiddetli apneli (AHİ> 15) 35 hastayı içermekteydi.Kontrol grubu ESS (Epworth Sleepiness Scale) testi kullanılarak seçildi.Serum NSE ve S100B seviyeleri, enzime bağlı immünosorbent tahlili (ELISA) yöntemi ile tahlil edildi. Tüm denekler için yüksek frekanslı odyometri yapıldı.

Bulgular: OUAS grubunun ortalama S100B düzeyleri ve NSE düzeyleri kontrol grubundan anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla, p = 0.039; p = 0.002). Çalışma grubunda 125-1.000 Hz ve 4.000-12.000 Hz arasındaki işitme eşik değerlerinin kontrol grubundan anlamlı derecede yüksek olduğu bulundu.

Sonuç: İşitme fonksiyonunun OUAS hastalarında değerlendirilmesi gerektiğini ve OUAS tedavisi için profesyonel bir konsültasyon aranması gerektiğini öneriyoruz. Ek olarak, serum S100B ve NSE ölçümleri, OUAS'ın neden olduğu işitme kaybı riskini belirlemede biyokimyasal göstergeler olarak değerlendirilebilir. Anahtar Kelimeler : OUAS, S100B, NSE,İşitme kaybı