KBB-Forum 2004 , Cilt 3, Sayı 1

AKUT TONSİLLOFARENJİTTE RAPİD STREP A TESTİ KULLANIMI

Dr. Celil CABBARPUR1, Dr. Fuat BÜYÜKLÜ1, Dr. Özcan ÇAKMAK1, Dr. Rıza HAŞİMOĞLU2, Dr. Funda ERGIN2
Dr. Zeynep Rua ÖZHAN3, Dr. Levent Naci ÖZLÜOĞLU1
1Başkent Üniversitesi Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, İzmir, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji , İzmir, Türkiye
3Başkent Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları , İzmir, Türkiye
Akut tonsillofarenjit ilk basamak hekimlerine ve kulak burun boğaz uzmanlarına en sık başvuru nedenlerinden biridir. Olguların %5-30’undan grup A streprokoklar (GAS) sorumludur. Bu hasta grubunda uygun tedavinin bulaş hızını azalttığı, süpüratif ve nonsüpüratif komplikasyonları önlediği gösterildiğinden erken ve doğru tanı önemlidir. Etkeninin saptanmasında boğaz kültürü altın standart olmasına karşın kesin sonuç için 24 – 48 saat beklenme gerekliliği bir dezavantaj olarak görülmektedir. Hızlı tanı amacıyla son 20 yılda streptokokal antijenleri lateks aglütinasyon ya da immunoassay esasına dayanarak belirleyen ve kısa sürede sonuç veren testler kullanıma sunulmuştur. Bu çalışmada, GAS’a bağlı tonsillofarenjit tanısında hızlı antijen saptama testinin güvenilirliği ve klinik kullanılabilirliği prospektif olarak araştırılmıştır. Araştırmada ateş, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü yakınmalarıyla başvuran ve fizik muayenede tonsillofarenjial bölgede hiperemi, ağrılı servikal LAP saptanan 92 hastaya hızlı antijen saptama testi (Strep A Optical Immune assay [BioStar]) çalışılmış ve boğaz kültürü sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Hastalardan 81’inin (%88) boğaz kültüründe üreme saptanmazken, 11 hastada (%12) boğaz kültüründe GAS ürediği gözlenmiştir. Boğaz kültüründe üreme olmayan 81 hastadan 79’unda (% 97.5) hızlı antijen saptama testi sonucu da negatif bulunmuştur. Geri kalan 2 hastada (% 2.5) ise kültürde üreme olmadığı halde hızlı antijen saptama testi pozitif sonuç vermiştir. Boğaz kültüründe GAS 11 hastanın tümünde hızlı antijen saptama testi de pozitif sonuç vermiştir. Bulunan bu oranlar literatür ile uyumludur. Bu sonuçlar eşliğinde, hızlı antijen saptama testinin streptokokal tonsillofarenjitin tanısında hızlı ve güvenilir bir test olduğu düşüncesindeyiz. Anahtar Kelimeler : Akut tonsillofarenjit, hızlı antijen saptama testi