KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 2

DENEYSEL TİMPANİK MEMBRAN PERFORASYONLARINDA LOKAL VE SİSTEMİK OZON TEDAVİSİNİN HİSTOPATOLOJİK ETKİLERİ

Metin YILDIRIM 1, MD; Şahin ÖĞREDEN 1, MD; Ümit TAŞKIN 1, MD; Alper TABARU 1, MD; Funda KAYA EMRE 2, MD; Mehmet Faruk OKTAY 1, MD;
1Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi, KBB, İstanbul, Turkey
2Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji, İstanbul, Turkey
Amaç: Lokal ve sistemik ozon uygulamasının deneysel timpanik membran perforasyonları üzerindeki histopatolojik etkilerini araştırmak.

Yöntemler: Mikroskop altında 21 gauge şırınga iğnesi kullanılarak travmatik perforasyon oluşturuldu ve sonra hayvanlar 4 eşit gruba ayrıldı. İlk grup kontrol grubuydu ve kendiliğinden iyileşmeye bırakıldı. İkinci grupta dış kulak yoluna lokal 0.5 mL ozon yağı ; üçüncü grupta rektal yolla 1.0 mL (1 µg / mL) ozon gazı; dördüncü grupta 0,5 mL lokal ozon yağı ve 1,0 mL rektal ozon gazı (1 µg / mL) 10 gün boyunca verildi. 11. günde, sıçanların timpanik membranları çıkarıldı ve inflamasyon, fibroblast proliferasyonu, vasküler yoğunluk, kollajenizasyon ve epitelizasyon açısından incelendi.

Bulgular: Fibroblast proliferasyonu, kollajenizasyon ve epitelizasyon skorlarının lokal, lokal + rektal ve rektal ozon tedavi gruplarında kontrol grubuna kıyasla istatiksel açıdan anlamlı olacak şekilde daha yüksek olduğu gözlendi (p <0.05).

Sonuç: Bu çalışma, deneysel timpanik membran perforasyonlarında lokal ve sistemik ozon tedavisinin, inflamasyon, fibroblast proliferasyonu, kollajenizasyon, damar yoğunluğu ve epitelizasyonu artırarak yara iyileşmesine katkılarını göstermiştir. Anahtar Kelimeler : Travma, timpanik membran perforasyonu, yara, sıçan, ozon