KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 2

ROMATOİD ARTRİTTE SUBJEKTİF VE OBJEKTİF SES DEĞERLENDİRMESİ

İmran AYDOĞDU 1, MD; Esmail Abdullahi AHMAD 1, MD;
1Bahçelievler Government Hospital ENT Clinic, Istanbul, Turkey Amaç: Romatoit artrit(RA) hastalarının ses özelliklerinin akustik analiz ve Ses Handikap İndeksi -10 (VHI-10) anketi yoluyla objektif ve subjektif yöntemlerle değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Bu prospektif çalışmada RA'lı 30 hasta laringoskopi, akustik analiz ve Ses Handikap İndeks anketi ile değerlendirildi.

Bulgular: Otuz RA hastası ve 34 sağlıklı kontrol grubu çalışmaya dahil edildi. Akustik analiz değerlendirmesinde, hasta grubunda temel frekans (f0), jitter ve shimmer parametrelerinde bozulma olduğu görüldü.

Sonuç: RA hastalarında hava yolu problemleri ve hafif ses değişiklikleri, larinks tutulumu açısından önemli öngörücü parametre olarak değerlendirilmektedir. Son yıllarda bilgisayar sistemlerinin gelişmesiyle, RA hastaları akustik analiz yöntemiyle larinks tutulumu açısından taranabilmektedir. Bozulmuş ses parametreleri ise ileri tetkikler için yol gösterici olabilmektedir. Anahtar Kelimeler : Romatoid artrit, larinks, vokal kord, ses analizi, ses handikap indeks