KBB-Forum 2018 , Cilt 17, Sayı 4

ÜFLEMELİ ENSTRÜMANLARIN SES KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Birgul TUHANİOGLU 1, MD; Sanem Okşan ERKAN 1, MD;
1Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, Adana, Turkey Amaç: Biz bu çalışmada, üflemeli enstrüman kullananlarda, objektif ve subjektif parametrelerle ses analizi yapmayı ve kontrol grubu ile karşılaştırmayı amaçladık.

Yöntem ve gereçler: Bu çalışma, düzenli olarak en az 1 yıldır üflemeli enstrüman kullanan 30 müzisyeni (çalışma grubu)içermektedir. Kontrol grubu hiç üflemeli enstrüman kullanmamış 30 sağlıklı bireyden oluşturuldu.Her iki gruba subjektif ve objektif ses analizi yapıldı.

Bulgular: Çalışma grubunda subjektif parametre olan VHI-10 ile, objektif parametrelerden F0 ve HNR daha yüksek ve pertürbasyon parametreleri olan jitter % ve shimmer % değerleri daha düşük bulundu.

Sonuç: Çalışmamızda, üflemeli enstrümanlar ses analizinin subjektif ve objektif parametrelerinde değişiklik oluşturmuştur. Bu müzisyenlerde, vokal semptomlar artmış, fakat objektif parametrelerde düzelme olmuştur. Anahtar Kelimeler : Üflemeli enstrüman, ses analizi, subjektif, objektif