KBB-Forum 2018 , Cilt 17, Sayı 2

TİROİT HORMON DEĞERLERİNDE AÇLIK VE TOKLUĞUN ETKİSİ

Birgül TUHANİOĞLU, MD; Sanem Okşan ERKAN, MD; Talih ÖZDAŞ, MD;Orhan GÖRGÜLÜ, MD; Zekiye GÜNEY, MD
Health Sciences University Adana City Research and Training Hospital, Adana, Turkey Amaç: Biz çalışmamızda, tiroit hormon düzeylerinin gıdalardan etkilenebileceğini düşünerek, saatin farklı dilimlerinde aç ya da tok olarak yapılan ölçümlerde oluşabilecek değişiklikleri araştırmak istedik.

Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya dahil edilen 66 erişkin bireyin FT3, FT4, TSH değerleri 08:00 - 08:30 saatleri arasında ölçüldü ve aynı testler kahvaltıdan 2 saat sonra tekrarlandı. Zaman faktörünün tiroit hormonu üzerindeki etkisini araştırmak için, ertesi gün sabah saat 6.00'da kahvaltı yapıldıktan sonra sabah 8'de postprandiyal kan alındı.

Bulgular: FT4 seviyeleri artmış ve FT3 ve TSH seviyesi aynı gün içinde tokluk sırasında azalmıştır.

Sonuç: Tiroit hormonları her kontrol için aynı saatte ve sabah aç olarak kontrol edilmelidir. Anahtar Kelimeler : Açlık, tokluk, zaman, tiroit hormonları, diurnal ritm