KBB-Forum 2017 , Cilt 16, Sayı 1

OSSİKÜLOPLASTİDE REKONSTRÜKSİYON MATERYALLERİNİN İŞİTMEYE ETKİSİ: UZUN DÖNEM SONUÇLAR

Dr. Mümtaz Taner TORUN1, Dr. Yusuf YALÇIN2, Dr. Ender SEÇKIN3
1Bandırma Devlet Hastanesi, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları, Balıkesir, Türkiye
2Soma Fer Hastanesi, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları, Manisa, Türkiye
3Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları, Erzincan, Türkiye
Amaç: Operasyon öncesi iletim tipi işitme kaybı olup, kemikçik zincir rekonstrüksiyonu yapılan hastaların kullanılan materyallere gore işitme sonuçları ve kazançlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: 2008 ile 2014 tarihleri arasında timpanoplasti yada timpanomastoidektomi sırasında kemikçik zincir rekonstrüksiyonu uygulanan 35 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya dahil edilen hastaların demografik verilerinin yan sıra opere edilen kulağın preoperatif işitme eşikleri, ossiküler replasmanda kullanılan materyal bilgileri, ameliyat notları ve postoperatif odyometrik incelemelerine (en erken 1 yıl sonrası) ulaşıldı. Ossiküler replasman için inkus ve hidroksiapatit protez kullanılan 28 hasta çalışmaya dahil edildi.

Bulgular: Hastaların yaşları 11 ila 60 arasında değişmekteydi. 17 hastada inkus şekillendirilerek yerine konmuş, 11 hastada ise hidroksiapatit protez kullanılmıştır. Hastaların tümünde postoperatif greft zar intakttır. 4 hastada postoperatif hava kemik aralığı daha da artmış, 24 hastada ise hava kemik aralığı azalmış ya da kapanmıştır. İnkus ve hidroksiapatit protez kullanılan hastalar arasından işitme kazancı açısından anlamlı fark saptanmamıştır.

Sonuç: Ossiküler replasmanda inkus ucuz, erişilebilirliği kolay olmasından dolayı tercih edilebilir. Otolog greft olmayan hastalarda hidroksiapatit protezler de güvenle kullanılabilir. Anahtar Kelimeler : İnkus interpozisyonu, hidroksiapatit, ossiküloplasti, hava kemik aralığı