KBB-Forum 2013 , Cilt 12, Sayı 3

RADYOTERAPİ SIRASINDA ‘‘CAROTİD BLOWOUT'' SENDROMU: OLGU SUNUMU VE BU NADİR DURUMUN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Bahar KAYAHAN, MD1; Nilda SÜSLÜ, MD1; Cavid CABBARZADE, MD1; Gamze ATAY, MD1; Gözde YAZICI, MD2; Ali Şefik HOŞAL, MD1
1Hacettepe, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, Ankara, Türkiye
2Hacettepe, Radyasyon Onkolojisi, Ankara, Türkiye
‘‘Carotid blowout'' sendromu (CBS), baş boyun kanserli hastalarda görülen, sık rastlanmayan ancak %40 mortalite ve %60 morbidite oranları ile yüksek riske sahip bir komplikasyondur. CBS üç alt gruptan oluşmaktadır; akut, subakut-yaklaşan ve yavaş-gizli ilerleyen. Subakut-yaklaşan tip CBS'de tekrarlayan ve kendiliğinden duran diffüz kanamalar görülmektedir. Radikal boyun diseksiyonu, faringokutanöz fistül, nüks / rezidü tümör varlığı ve radyoterapi hikayesi CBS için potansiyel risk faktörleridir. Nazofarinks kanserinin oldukça radyosensitif olması nedeniyle primer tedavisi radyoterapidir. Bu yazıda T4N2cM0 evreli nazofarinks kanseri olan, primer radyoteraipinin erken günlerinde subakut - yaklaşan tip CBS gelişerek exitus olan 77 yaşında bir erkek hasta sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : Nazofarenks kanseri, Radyoterapi