KBB-Forum 2013 , Cilt 12, Sayı 3

İNVAZİV FUNGAL SİNÜZİT İLE KARIŞAN SİNONAZAL EKSTRANODAL NK/T HÜCRELİ LENFOMA: OLGU SUNUMU

Dr. Gözde KUBAT1, Dr. Selçuk MÜLAZİMOĞLU1, Dr. Gülşah KAYGUSUZ2, Dr. Babür KÜÇÜK1, Dr. İrfan YORULMAZ1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Sinonazal bölge lenfomaları nadir görülürler. En sık görülen formu NK/T hücreli lenfomadır ve bu formun prognozu kötüdür. Sinonazal lenfomalar; başlangıçta nazal obstrüksiyon, rinore, postnazal akıntı, epistaksis gibi benign inflamatuar hastalıklara benzer semptomlar verirler. Bu nedenle tanı çoğunlukla gecikir. Hastalık ilerlediğinde nazal kavite ve komşu yapılarda progresif destrüksiyona bağlı orbital tutulum belirtileri, kranial sinir paralizileri, santral sinir sistemi belirtileri ortaya çıkabilir. Bu makalede, görme azlığı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı yakınmaları ile başvuran ve başlangıçta invaziv fungal rinosinüzit olarak takip edilen ancak cerrahi müdahale sonrasında sinonazal NK/T hücreli lenfoma patolojik tanısı alan 60 yaşındaki bir erkek hastanın klinik, radyolojik, histopatolojik bulguları sunulmuş ve hastalık literatür eşliğinde tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : İnvaziv fungal sinüzit, NK/T hücreli lenfoma