KBB-Forum 2013 , Cilt 12, Sayı 3

RİNOLOJİ YAYINLARIMIZIN SCIENCE CITATION INDEX KAPSAMINDA DÜNYADAKİ YERİ

Dr. Taner Kemal ERDAĞ, Dr. Ersoy DOĞAN, Dr. Ahmet Ömer İKİZ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, İzmir Amaç: Science citation index (SCI) kapsamında yer alan Kulak Burun Boğaz dergilerinde, son 12 yılda Türkiye'den yapılmış olan rinoloji yayınlarının niceliksel değerlendirilmesi ve bu alanda Türkiye'nin dünyadaki yerinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Türkiye ile karşılaştırılması yapılacak 29 ülkenin seçiminden sonra; 2000, 2005, 2010 ve 2012 yıllarında "otorinolarengoloji" başlığı altında yer alan SCI dergileri saptandı. Bu dergiler içinden rinoloji dışı spesifik dergiler çıkarıldıktan sonra 2000 yılına ait 18 dergiden 11'i, 2005 yılına ait 15 dergiden 10'u ve 2010 ve 2012 yıllarına ait 16 dergiden 10'u çalışmaya alındı. Bu dergilerde, Türkiye ile seçilen diğer 29 ülkenin yayınları elektronik olarak PubMed arama motoru aracılığı ile saptandı ve sayıldı. Sonrasında bu makaleler içinden rinoloji ile ilgili olanlar manuel olarak taranarak, her bir ülkenin rinoloji yayın sayısı saptandı. Ayrıca 2000 ve 2010 yıllarında SCI kapsamında yer alan otorinolarengoloji dergilerindeki tüm yayınlar manuel olarak da taranarak, PubMed arama motorunun hassasiyeti kontrol edilirken, çalışmadan çıkarılan dergilerde hiçbir rinoloji yayının olmadığı da teyit edildi.

Bulgular: Çalışılan dergilerdeki 30 ülke tarafından yapılan yayınların toplam sayısı/rinoloji yayın sayısı; 2000, 2005, 2010 ve 2012 yıllarında sırasıyla, 688/127, 750/148, 713/157 ve 778/149 idi. Toplam yayın sayısı açısından ilk 5 ülkenin sıralanmasında, Türkiye 2000 yılında dördüncü, 2005 yılında ikinci, 2010 yılında beşinci ve 2012 yılında ise üçüncü sırada yer aldı. Dergiler rinoloji yayın sayısı açısından değerlendirildiğinde ise Türkiye, 2000 yılında üçüncü, 2005, 2010 ve 2012 yıllarında ise birinci sırada idi.

Sonuç: 2000 yılından 2012 yılına kadar 5 yıllık dilimlerde araştırma kapsamına alınan SCI dergilerinde Türkiye'nin sayısal açıdan özellikle rinoloji yayınlarında olmak üzere tüm yayınlarda birçok gelişmiş ülke arasında çok iyi bir yerde olduğu saptandı. Benzeri çalışmaların dönemsel olarak tekrarlanması, ülkemizin rinoloji alanında dünyadaki güncel yerini saptamak açısından yararlı olacaktır. Bu çalışmalarda yayınların kanıta dayalı tıp veya atıf analizleri ile incelenmesi, yayınların kalitatif değerlendirmelerine de olanak sağlayacaktır. Anahtar Kelimeler : Yayın; araştırma; bibliyometri; otorinolarengoloji; cerrahi alt ihtisas