KBB-Forum 2011 , Cilt 10, Sayı 1

BELL PARALİZİSİNDE TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Dr. Tuba BAYINDIR1, Dr. Mehmet TAN2, Dr. Erol SELİMOĞLU3
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB, Malatya, Türkiye
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB, Malatya, Türkiye
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB, Malatya, Türkiye
Fasiyal sinir paralizileri birçok farklı nedene bağlı olarak görülebilir. Bu nedenler arasında; genetik faktörler, viral infeksiyona bağlı gelişen vasküler iskemi ve inflamasyon, otoimmun hastalıklar, temporal kemik fraktürleri, baş-boyun tümörleri, santral sinir sistemi lezyonları yer almaktadır. Ancak tüm bu bilinen nedenlere karşın fasiyal paralizilerin büyük çoğunluğu “idiopatik” ya da “Bell paralizisi” olarak karşımıza çıkmaktadır. Bell paralizisinde hastaların yaklaşık %80-85'inde ilk üç ay içerisinde spontan ve tam iyileşme görülür. Ancak prognozu olumsuz etkileyen faktörlerde göz önüne alındığında bu hastalara erken dönemde tedavi başlanması gerektiği kabul edilmektedir. Tedavide kortikosteroidlerin erken dönemde kullanılmaya başladığında etkili olduğu bilinmektedir. Kortikosteroid tedavisi ile birlikte ya da tek başına antiviral ajanların da tedavide rutin olarak kullanılması ile ilgili, kesin ve yeterli klinik kanıtlar ise henüz elde edilememiştir. Ayrıca Bell paralizili hastaların az bir kısmında erken dönemde yapılacak dekompresyon cerrahisini destekleyen yayınlar olmakla birlikte, tedavideki yeri hala tartışmalıdır ve ileri çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir. Biz de bu derleme ile Bell paralizinin tanı ve tedavisini mevcut literatürler ışığında tartışmayı amaçladık. Anahtar Kelimeler : Bell paralizisi, tanı, tedavi yöntemleri