KBB-Forum 2008 , Cilt 7, Sayı 1

NADİR BİR TONSİLLEKTOMİ ENDİKASYONU: IgA NEFROPATİSİ

Dr. Güçlü Kaan BERİAT, Dr. Hande EZERARSLAN, Dr. Cem DOĞAN, Dr. Sinan KOCATÜRK
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB AD, Ankara, Türkiye Ig A nefropatisi dünyadaki en sık primer glomerül hastalığıdır. Hastalık bir immün kompleks glomerülonefritidir ve farklı histopatolojik özellikler gösterebilir. Hastalık uzun süre klinik bulgu vermeden seyretme eğilimindedir. Primer Ig A nefropatisi yıllardır benign bir hastalık olarak bilinmektedir. Günümüzde ise vakaların çoğunun renal yetmezliğe doğru progresyon gösterme eğiliminde olduğu görülmüştür. Halen böbrek yetmezliği nedeni ile en sık renal transplantasyon sebebi IgA nefropatisidir.

Bu olgu sunumunda Ig A nefropatili bir hastanın her akut tonsillit olduğunda hematüri ataklarının tekrarlaması nedeniyle tonsillektomi uygulanan olgu sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : Ig A Glomerulonefriti, tonsillektomi