KBB-Forum 2006 , Cilt 5, Sayı 4

YÜKSEK ATEŞİN NADİR BİR NEDENİ-PFAPA SENDROMU: VAKA SUNUMU

Erdinç AYDIN, MD1; Seda TÜRKOĞLU, MD2; Zekai AVCI, MD3
1Baskent University Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Ankara, Turkey
2Baskent University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Ankara, Turkey
İnfantlarda ve çocuklarda nedeni bilinmeyen yüksek ateş yaygın olarak görülmektedir. Bununla beraber tekrarlayan ateş de sık olarak görülmektedir. PFAPA sendromu olarak kısaltılan aftöz stomatit, farenjit, servikal adenit ile beraber periyodik ateş ile karakterize klinik antite ilk defa 1985'te Marshall ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır. PFAPA sendromunun etyolojisi ve tedavisi hala kesin olarak bilinmemektedir. Bununla beraber glukokortikoidler semptomların kontrolünde oldukça efektiftir. Anektodal olarak simetidin ve steroidler hastalık süresini azalttığı bilinmektedir. Tonsillektomi sonrası semptomların tamamen düzeldiğine dair birçok yayın vardır. Bu yazıda antibiyotik tedavisine ve antipiretiklere refrakter rekürren farenjit öyküsü, ateşi ve servikal adeniti olan bir çocuk hasta sunulmuştur. Sendrom kompleksinin 4-6 gün sürdüğü, kortikosteroid kullanımı ile semptomların tamamen düzeldiği görülmüştür. Sendromun etyolojisini belirlemeye yönelik olarak yapılan fizik muayene, bakteriyel kültürler, göğüs röntgeni, kan analizleri sonuç vermemiş olup tonsillektomi sonrası hasta PFAPA olarak tanı almış ve semptomları düzelmiştir. Anahtar Kelimeler : Ateş, tonsillektomi