KBB-Forum 2006 , Cilt 5, Sayı 1

NAZAL KAVİTENİN FİBROHİSTİOSİTİK TÜMÖRÜ : OLGU SUNUMU

Önder ŞAHİN1, Ali ALTUNTAŞ2, Orhan KAHVECİ2, Mustafa Deniz YILMAZ2, Sefa DEREKÖY2
1Afyon Kocatepe Üniversitesi, Patoloji Anabilimdalı, Afyon, Türkiye
2Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Anabilimdalı, Afyon, Türkiye
Fibrohistiositik tümörler nazal kavitenin oldukça seyrek görülen non-epitelyal tümörleridir. Tümör çeşitli hücre populasyonlarını içermekle birlikte malignite potensiyelinin patolojik kriterleri hala tartışmalıdır. 5 yaşında, erkek hasta kliniğimize burun tıkanıklığı, burun sol kısmında şişlik şikayeti ile başvurdu. Anterior rinoskopide sol burun kavitesindeki kitlenin düzgün yüzeyli olduğu ve pasajı tamamen obstrukte ettiği, burun sırtının muayenesinde kitlenin sol nazal kemikte laterale itilmeye neden olduğu görüldü. Paranazal tomografi incelemesinde yaklaşık 3x2x4,5 cm boyutunda, nazal kaviteyi doldurarak, nazal septumu sağa deplase eden, supero-lateralde orbita tabanı ile komşuluk gösteren ve sol osteomeatal bölgeyi oblitere eden kitle izlendi. İnsizyonel biyopsi ile histopatolojik tanısı konulan kitlenin, lateral rinotomi tekniği ile eksizyonu yapıldı. Histopatolojik inceleme sonrası fibrohistiositik tümör olarak değerlendirilen hasta sunulmuş ve tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Nazal tümor, fibrohistiosit, nazal obstrüksiyon