KBB-Forum 2005 , Cilt 4, Sayı 4

SİALENDOSKOPİ (TÜKÜRÜK BEZİ ENDOSKOPİSİ)

Dr. Erhun ŞERBETCİ, Dr. Gani Atilla ŞENGÖR
Nişantaşı KBB Grubu, KBB, İstanbul, Türkiye Sialendoskopi, major tükürük bezi kanallarını ve patolojilerini görüntülemeye yarayan yeni bir girişimdir. Morbiditesi düşüktür ve minimal invaziftir. Girişim tanısal ve/veya tedaviye yönelik amaçlı kullanılabilir. 2004 yılında kliniğimizde ikisi submandibuler, diğeri parotis olmak üzere üç olguda Marchal semi-rijit endoskoplarla tanısal endoskopik girişim uygulanmıştır. Çalışmamızda, henüz olgu sayımız az olmasına karşın ülkemizde yeni kullanılmaya başlanan “Sialendoskopi tekniği” sunulmaktadır. Anahtar Kelimeler : Sialendoskopi, tükürük bezi endoskopisi, majör tükürük bezi, duktal patoloji