KBB-Forum 2005 , Cilt 4, Sayı 3

KONDROİD SİRİNGOMA

Dr. Fahrettin YILMAZ1, Dr. Serap KÖYBAŞI1, Dr. Kamil GÜREL2, Dr. Çetin BORAN3
1AİBÜ. İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz, Bolu, Türkiye
2AİBÜ. İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Radyoloji, Bolu, Türkiye
3AİBÜ. İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Patoloji, Bolu, Türkiye
Kondroid siringoma deri eklerinin nadir görülen iyi huylu tümörüdür. Epitelyal ve mezenkimal komponentleri bir arada bulundurduğu için mikst tümör de denmektedir. Histopatolojik olarak tükürük bezi orijinli benign mikst tümör (pleomorfik adenom) ile benzerlik gösterir. Primer cilt tümörleri arasında insidansı 0.01% ‘den daha azdır. Anahtar Kelimeler : Kondroid siringoma, benign mikst tümör, salgı bezi