KBB-Forum 2005 , Cilt 4, Sayı 2

JÜVENİL İDİOPATİK ARTRİTLİ BİR OLGUDA GELİŞEN BİLATERAL TOTAL ANİ İŞİTME KAYBI:OLGU SUNUMU

Mahmut ÖZKIRIŞ, MD1; Ercan AYDIN, MD1; M. Levent PENBEGÜL, MD2; Şeref ÜNVER, MD1
1Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB, İstanbul, Türkiye
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler : jüvenil idiopatik artrit, sensörinöral işitme kaybı, steroid tedavisi