KBB-Forum 2005 , Cilt 4, Sayı 2

NAZAL VE PARANAZAL SİNÜS CERRAHİSİNDE UYGULANAN YARA İYİLEŞTİRİCİ AJANLARIN ETKİLERİ

Hasan YASAN, MD1; Harun DOĞRU, MD1; Özden ÇANDIR, MD2; Mustafa TÜZ, MD1; Fehmi DÖNER, MD1; Metin ÇİRİŞ, MD2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi , KBB Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi , Patoloji Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
Amaç: Burun kanamasını durdurmada veya burun cerrahisi sonrasında kullanılan burun tampon materyalleri, parafin veya antibiyotikli krem ve/veya pomatlar gibi nemlendirici ve kayganlaştırıcı maddelerle hazırlanırlar. Bu çalışmanın amacı yara iyileştirici ajanların burun tamponu hazırlanmasında kullanılıp kullanılamayacağını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada; 48 adet erkek, albino, Yeni Zelanda tavşanı kullanıldı. Nazal septum ve lateral nazal duvarda mukozal hasar oluşturulduktan sonra nazal kavitelere yumuşak parafin, clostridiopeptidase-A, nitrofurazon ve asiaticoside’li kremler uygulandı. Yara iyileşmesinin erken ve geç dönemlerindeki etkileri histopatolojik olarak incelendi.

Bulgular: Asiaticoside ve clostridiopeptidase-A erken dönem mukozal ödemin ve siliya kaybının önlenmesinde nitrofurazon ve kontrol gruplarından daha iyi bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Yara iyileştirici ajan olan asiaticoside burun içinde etkinliği birbirine yakın olan clostridiopeptidase-A ve nitrofurazondan daha faydalı bulunmuştur. Anahtar Kelimeler : Yara iyileşmesi, burun cerrahisi, asiaticoside, clostridiopeptidase-A