KBB-Forum 2005 , Cilt 4, Sayı 1

SFENOİD SİNÜS KAYNAKLI KOANAL POLİP

Dr. Mehmet Fatih KARAKUŞ, Dr. Aykut İKİNCİOĞULLARI, Dr. Vedat ORUK, Dr. Serdar ENSARİ, Dr. Hüseyin DERE
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4.KBB Kliniği, Ankara, Türkiye Koanal polipler; paranazal sinüslerden kaynaklanan, nazal kaviteyi doldurup koanaya, nazofarinkse bazen farinkse kadar uzanabilen, genellikle tek taraflı yerleşim gösteren kitlelerdir. Çoğunlukla maksiller sinüs kaynaklı olup, sfenoid sinüs kaynaklı olgular nadiren izlenir. Tanıda paranazal sinüs BT ve endoskopik muayene önemli bir yer tutar. Olgumuzda; sfenoid sinüsten kaynaklanıp, önde nazal vestibüle arkada orofarinkse kadar uzanan koanal polip mevcuttu. Endoskopik polipektomi ve sfenoidotomi girişimi ile tedavi edildi. Operasyon sonrası 6. ayda nüks lehine herhangi bir belirti veya bulgu tespit edilmedi. Anahtar Kelimeler : Koanal polip, Sfenokoanal polip, Endoskopik sinüs cerrahisi