KBB-Forum 2004 , Cilt 3, Sayı 4

ANJİOTENSİN II RESEPTÖR ANTAGONİSTİ (VALSARTAN) KULLANIMINA BAĞLI ANJİOÖDEM

Dr. Ömer AYDIN, Dr. Berna YAYLA, Dr. Ferhat MOLA
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Baş Boyun Cerrahisi, Kocaeli, Türkiye Anjioödem, genellikle dil, ağız tabanı, dudaklar, larenks ve yüzde ortaya çıkan, subkutanöz veya submukozal ödeme bağlı şişliklerle kendini gösterir. Anjioödem, ender görülmekle beraber hayatı tehdit edici boyutlara ulaşabilir. Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörlerine bağlı ortaya çıkan anjioödem uzun zamandan beri bilinmektedir. Son yıllarda, ACE inhibitörlerinin öksürük ve anjioödem gibi yan etkilerini önlemek amacıyla, antihipertansif tedavide yeni bir seçenek olan anjiotensin II reseptör (AT2) antagonistleri kullanılmaya başlanmıştır. At2 reseptör antagonistlerine bağlı anjioödem çok nadir olarak görülebilmektedir. Valsartan kullanımına bağlı anjioödem gelişen 45 yaşında bir bayan hasta, literatür verileri gözden geçirilerek sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : Anjioödem, anjiotensin II reseptör antagonistleri, valsartan