KBB-Forum 2004 , Cilt 3, Sayı 2

PERİFERİK VERTİGOLU HASTALARDA VESTİBÜLER NÖREKTOMİ : 12 YILLIK SONUÇLARIMIZ

Dr. İsmet BAYRAMOĞLU, Dr. Metin YILMAZ, Dr. Nebil GÖKSU, Dr. Alper CEYLAN, Dr. Ahmet URAL, Dr. Yusuf KEMALOĞLU
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak-Burun-Boğaz AD, Ankara, Türkiye Retrosigmoid retrolabirentin vestibüler nörektömi (RSVN), seçilmiş periferik vertigo olgularında tedavisinde güvenilir bir cerrahi tedavi yöntemidir. Kliniğimizde 1991-2003 yılları arasında, medikal tedaviye yanıtsız Meniere hastalığı ve rekürren vestibülopati nedeni ile RSVN yapılan 218 hasta, ameliyat öncesi ve sonrası işitme düzeyleri ve yakınmaları bakımından değerlendirilmiştir. Postoperatif dönemde olguların 206’sında (%94,4) vertigoda tam düzelme, 5’inde (%2) belirgin düzelme sağlanmıştır. İşitme düzeyi 194 hastada (% 89.4) preoperatif seviye ile aynı kalırken, 11 olguda (%5) işitme düzeyinde iyileşme gerçekleşmiştir. Ameliyat sonrası görülen komplikasyonlardan, baş ağrısı ile 12 (%5.5), BOS kaçağı ile ise 5 (%2.2) hastada karşılaşılmıştır. Sonuç olarak, RSVN vertigonun cerrahi tedavisinde seçilmiş vakalarda düşünebilecek bir yöntemdir. Anahtar Kelimeler : Meniere hastalığı, rekürren vestibülopati, cerrahi tedavi, retrosigmoid retrolabirentin vestibüler nörektomi