KBB-Forum 2021 , Cilt 20, Sayı 2

ALERJİK RİNİTLİ HASTALARIN KRONOTİPİ VE HAYAT KALİTELERİ

Özge ÇAĞLAR 1, MD; Halil İbrahim TAS 2, MD; Sibel OYMAK 3, MD;
1Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB, Çanakkale, Turkey
2Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri, Çanakkale, Turkey
3Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı, Çanakale, Turkey
Amaç: Bu çalışmanın amacı, alerjik rinitli hastalarin kronotiplerini ve yaşam kalitelerini araştırmaktır.

Materyal Metod: Hasta grubumuz 100 hastadan, kontrol grubumuz 74 hastadan oluşmakta idi. Alerjik rinitli hastalar ve kontrol grubu başka bir psikiyatrik veya ek hastalığı olmayan ve herhangi bir ilaç kullanimi olmayan hastalardan seçilmistir. Öncelikle en az 6 ay semptomu olan hastalara, uygun tetkik ve incelemelerle alerjik rinit tanısı konuldu, ardından sabah-akşam testi (MEQ) ve yaşam kalitesi testi (SF-36) yapıldı. Sonuclar istatistiksel olarak karsilastirildi.

Sonuçlar: Çalışma grubumuzun yaş ortalaması 32,03 ± 8,31'dir. Kontrol grubu ile hasta grubu arasinda yas, cinsiyet ve sosyoekonomik durum ile ilgili bir farklilik bulunmamakta idi. Hasta grubunda akşam tipine yakın ve kesinlikle akşam tipine yakın olanların sayısı daha yüksekti ve istatistiksel olarak anlamlıydı. Akşam tipi hastalarda yaşam kalitesini gösteren parametrelerin ise daha kötü olduğu görüldü.

Sonuç: Bu çalışma, alerjik rinitli hastaların akşam tipi olma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Bu aynı zamanda yaşam kalitesini de düşürmektedir. Bu da bize, alerjik rinitli hastalarin uyku ve psikolojik durumlarinin da hastaliktan etkilendigini ve bunun da göz önunde bulundurulmasi gerektirdigini göstermektedir. Anahtar Kelimeler : Alerjik rinit, kronotip, yasam kalitesi