KBB-Forum 2004 , Cilt 3, Sayı 2

BAŞ-BOYUN ATEŞLİ SİLAH YARALANMASI: SIRADIŞI BİR KURŞUN TRASESİ

Dr. Lokman UZUN1, Dr. Fikret ÇINAR1, Dr. Eksal KARGI2, Dr. Mehmet Birol UĞUR1
1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, KBB AD, Zonguldak, Türkiye
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi AD, Zonguldak, Türkiye
Baş ve boyun bölgesi, yaşamsal öneme sahip, çok sayıda anatomik yapıyı içermesi sebebiyle, ateşli silah yaralanmalarında, diğer anatomik bölgelere göre yaşamı tehdit eden klinik durumlar daha sık ortaya çıkmaktadır. Bu tür durumlarda oluşan yaralanmanın ciddiyeti ve derecesi, merminin balistik özelliklerine bağlıdır. Bu makalede, baş-boyun bölgesinde ateşli silah yaralanması nedeniyle acil servise getirilen bir hastada, kurşunun giriş deliği ve ağız içerisinde çarptığı ilk nokta dikkate alındığında servikal vertebralara doğru yönelmiş olan mermi çekirdeğinin sıradışı izlediği seyir, geçiş trasesi boyunca sebep olduğu çevre doku hasarı ve uygulanan cerrahi tedavi prensipleri tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : kurşun trasesi, ateşli silah yaralanması, baş-boyun, tedavi, bullet, trajectory