KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 2

BİLİMSEL ARAŞTIRMACI PROGRAMI GELİŞTİRME SÜRECİNDE ÖĞRENME HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİNDE KAPSAYICI YÖNTEM

Dr. Nesibe Gül YÜKSEL ASLIER1, Dr. Ayşe Adin SELÇUK2, Dr. Kadir Serkan ORHAN3, Dr. Mustafa Kürşat GÖKCAN4, Dr. Mustafa Cenk ECEVİT5
1Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Bursa, Türkiye
2Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
5 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Amaç: Bu araştırmanın amacı, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi (KBB-BBC) Derneği tüzel yapısı olan Araştırmacı Danışma ve Destekleme Çalışma Grubunun (ADDG) araştırmacı eğitim programına yönelik küçük grup ve genişletilmiş grup çalışmasının öğrenme hedeflerine ne oranda katkı sağladığını saptamaktır.

Yöntem: Çalıştaya ait çekirdek eğitim grubunun öğrenme hedefleri, çalıştay sırasında katılımcıların cinsiyet, çalıştıkları kurum ve akademik ünvan bilgileri, çalıştay sırasında oluşturulan eğitim hedefleri, eğitim materyali içinde eğitim hedeflerinin dağılım biçimi ve yöntemleri ve çalıştaya davet edilme ve gelebilme durumları incelendi. Genişletilmiş grubun oluşturduğu öğrenim hedeflerinin bilinme ve öğrenme düzeyleri belirlendi.

Bulgular: Çalıştaya yaş ortalamaları 42,21 (35-52) olan 47 kişi (23 kadın, 24 erkek) katıldı. Oturumlar, çalışmaya dahil edilen dört ana başlıkta öğrenim hedeflerini belirleyecek dört ayrı masa ve çalışmadan çıkarılan fon ve mentorluk masalarından olmak üzere toplam altı yuvarlak masadan oluşan grup çalışması şeklinde gerçekleştirildi. Öğrenim hedefleri Bloom taksonomisi prensiplerine göre oluşturuldu. Çekirdek grubun belirlediği öğrenme hedef sayısı 67 iken, çalıştay grubunun önerdiği öğrenme hedefi sayısı 448 idi. Öğrenme hedeflerinin; bilinme düzeyleri sıklığı 1,2 ve 3 düzey için sırasıyla %29,2 (n=130), %28,3 (n=127) ve %42,4 (n=191) iken, öğrenme düzeyleri ise düzey 1,2,3, ve 4 için sırasıyla %16,3 (n=73), %64,7 (n=290), %13,2 (n=59) ve %5,8 (n=26) idi.

Sonuç: Bu çalışmada, Türk KBB-BBC Deneği Araştırmacı Destekleme ve Danışma Çalışma Grubu tarafından yapılan çalıştayda, bilimsel araştırma ile ilgili gelecekte verilecek eğitim müfredatına ilişkin öğrenme hedeflerinin neler olduğunu ve nasıl oluşturulduğunu bildirdik. Anahtar Kelimeler : Araştırma, bilim insanı, kulak burun boğaz, öğrenme hedefi, taksonomi