KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 2

KULAK BURUN BOĞAZ ALERJİSİ HASTALIKLARI ALANINDA NE DURUMDAYIZ?

Dr. Bülent TOPUZ1, Dr. Cüneyt Orhan KARA1, Dr. Salih ÇANAKÇIOĞLU2, Dr. Kıvanç GÜNHAN3, Dr. Berna Uslu COŞKUN4, Dr. Erol KELEŞ5, Dr. Emine Elif ALTUNTAŞ6
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB, Denizli, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, KBB, İstanbul, Türkiye
3Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB, Manisa, Türkiye
4SBU Şişli Etfal Hastanesi KBB Kliniği, KBB, İstanbul, Türkiye
5Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB, Elazığ, Türkiye
6Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB, Sivas, Türkiye
Amaç; Alerjik hastalıklar Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanlık eğitiminin en önemli başlıklarından birisidir. KBB uzman hekimlerinin konuya ilgilerinin giderek azaldığı gözlenmektedir. Bu durumun sebepleri bilinmemektedir. Bu çalışmada gelişmelerin ve sorunların saptanması, çözüm önerileri sunulması amacıyla KBB Alerjik hastalıklardaki durumun belgelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem; Bu makalede 41. Ulusal KBB-BBC kongresindeki oturumdaki konuşmalardan elde edilen veriler geliştirilerek, KBB'da alerjik hastalıklar alanındaki durum dökümante edilmiştir.

Bulgular; 1999 yılında "Otolarengolojik Alerji Derneği" kurulmuştur. 1978 yılında başlayan, epidermal deri testi ve immünoterapi uygulamaları, 2000'li yıllarda ivme kazanmıştır. 2013 yılında KBB uzman hekimlerinin epidermal deri testi ve immünoterapi hizmetlerinin SGK tarafından ödenmediği gerekçesi ile hastane idarecileri tarafından engellenmesi, konuyla ilgili uygulamaları sekteye uğratmıştır. KBB-BBC Uzmanlık eğitimi çekirdek programında alerjik hastalıklarla ilgili yeterli sayıda başlık yer almaktadır. Tüm Ulusal KBB ve rinoloji kongrelerinde alerjik hastalıklarla ilgili çeşitli sayıda ve konuda oturumlar yapıldığı görülmektedir. Günümüze kadar KBB'da alerjik hastalıklar konusunda ülkemizde 6 kitap basılmıştır. 2018 yılından beri alerji ve rinoloji konusunda çevrim içi yayın yapan, uluslararası bir dergi yayınlanmaktadır.

Sonuç; KBB uzman hekimlerinin alerjik hastalıklar konusuna ilgisini çekecek yeni stratejiler geliştirilmelidir. KBB alanında alerji uygulamalarıyla ilgili değişim ve ortaya çıkan sorunlar düzenli olarak değerlendirilmelidir. Ortaya çıkan sorunlara alerji ile aktif ilgilenen KBB uzman hekimleri tarafından ortak çözümler geliştirilmelidir. Anahtar Kelimeler : Alerji, alerjik rinit, bağlam, otorinolarengoloji uzmanlık eğitimi