KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 2

TÜRKİYE'DE KBB HASTALIKLARI ALANINDA SIK KULLANILAN ONAM FORMLARININ OKUNABİLİRLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. İrfan KARA1, Dr. Kerem KÖKOĞLU2, Dr. Furkan ŞAN3, Dr. İsrafil ORHAN1
1Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi, KBB Hastalıkları, Kahramanmaraş, Türkiye
2Erciyes Universitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları, Kayseri, Türkiye
3Sivas Numune Hastanesi, KBB Hastalıkları, Sivas, Türkiye
Amaç: Ülkemizde kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi (KBBBBC) alanında sık yapılan cerrahi prosedürlere ait onam formlarının okunabilirlik ve anlaşılırlık düzeylerinin ortaya konması.

Materyal - Metod: Türk KBBBBC Derneği'nin resmi internet sitesinde (https://www.kbb.org.tr) bulunan ve KBBBBC alanında sık kullanılan onam formları araştırmaya dahil edildi ve 4 ana alana ayrıldı. Araştırmaya dahil edilen onam formlarındaki metinler Microsoft Word 2016 programına aktarıldı. Bu metinler yazılım programına aktarıldı. Araştırmaya alınan metinlerin ortalama cümle, kelime ve hece sayısı; ortalama dört ve daha fazla heceye sahip kelime sayısı; cümle başına ortalama kelime sayısı belirlenerek Ateşman ve Bezirci-Yılmaz'a göre okunabilirlik değerleri hesaplandı. Bu değerler istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya 4 alanda (BBC, rinoloji, otoloji, pediatrik KBB) 39 onam formu dahil edildi. Tüm onamlar ele alındığında okunabilirlik değeri orta zorlukta ve ilköğretim düzeyindeydi. Otoloji alanında ise okunabilirlik lise düzeyindeydi (p<0.05). Otoloji alanında ortalama cümle sayısı az olsa da cümle başına düşen kelime sayısı arttığından okunabilirliği zorlaştırmaktaydı (p<0.05). Ayrıca BBC grubunda dil kökü ameliyatının ortalama kelime sayısı otolojiye benzerdi ve okunabilirliği lise düzeyindeydi. En iyi okunabilirlik "Yüz yanak eksizyonel biyopsi", en kötü okunabilirlik "Mastoidektomi - Timpanoplasti" onamına aitti.

Sonuç: Sağlık hizmetlerinde hastaların tanı ve tedavi sürecine katılımı önemlidir. Ülkemizdeki ortalama eğitim süresi ve sağlık okuryazarlığının düşük olduğu düşünüldüğünde onam belgelerinin içeriklerinin özellikle otoloji alanında ve dil kökü askısı ameliyatı için tekrar gözden geçirilmesi önerilebilir. Anahtar Kelimeler : Onam formu, Okunabilirlik, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Malpraktis, Komplikasyon