KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 1

BAŞ VE BOYUN LEZYONLARININ ÖN VE HİSTOPATOLOJİK TANILARININ KORELASYONU

Funda KEMERİZ 1, MD; Serkan KAYABAŞI 2, MD; Ömer HIZLI 3, MD; Serkan ÇAYIR 2, MD; Nazan EMİROĞLU 4, MD; Melike ORDU 5, MD;
1Aksaray University, Faculty of Medicine, Dermatology Department, Aksaray, Turkey
2Aksaray University, Faculty of Medicine, ENT Department, Aksaray, Turkey
3Giresun University, Prof Dr A. İlhan Özdemir Education and Research Hospital, ENT Department, Giresun, Turkey
4Bezmialem Vakıf University, Faculty of Medicine, Pathology Department, İstanbul, Turkey
5Aksaray University, Faculty of Medicine, Dermatology Department, Aksaray, Turkey
Amaç: Bu çalışma dermoskopik inceleme sonrasında eksizyonel biyopsisi yapılan baş- boyun lezyonlarında ön tanıların ve patolojik tanıların ilişkisini değerlendirmeyi amaçladı.

Yöntem ve Gereçler: Çalışmamıza, dermatoloji kliniğine başvuran baş boyun lezyonu olan 89 hasta dahil edildi. Baş boyun lezyonlarındaki ön tanılar ile patoloji sonucu arasındaki korelasyon değerlendirildi.

Bulgular: Lezyonlar, 89 hastanın 22' sinde (%24,7) melanositik, 67' sinde (%75,3) nonmelanositik idi. Üçten fazla ön tanı yoktu. Klinikopatolojik korelasyon birinci ön tanıda %78,65 (70 hasta), ikinci ön tanıda %34,83 (31 hasta) ve üçüncü ön tanıda %7,86 (7 hasta) olarak saptandı. Klinikopatolojik korelasyonu olmayan tüm lezyonların yeniden değerlendirilmesinden sonra 13 olguda başlangıç ön tanı ve patolojik tanı farklı bulundu. Üç olguda nodüler lezyonlar klinik ve dermoskopik cilt malignitesi düşünülerek eksize edildi fakat histopatolojik sonuçlar benign lezyonlar olarak bildirildi.

Sonuç: Klinisyen ve patologların iş birliğinin kesin patolojik tanı oranını ve klinikopatolojik korelasyonu artırabileceğini düşünmekteyiz. Anahtar Kelimeler : Dermatopatoloji, Klinikopatolojik Korelasyon, Baş-boyun lezyonları