KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 1

ORAL İZOTRETİNOİN ALIMININ İÇ KULAK VE İŞİTSEL SİSTEM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Dr. Elif Tuğba SARAC1, Dr. Cengiz ARLI2, Dr. Ebru ÇELİK3
1Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Odyoloji, Hatay, Türkiye
2Hatay Mustafa KemalÜniversitesi, KBB, Hatay, Türkiye
3Hatay Mustafa KemalÜniversitesi, Dermatoloji, Hatay, Türkiye
Amaç: İzotretinoin, mukoza, gözler, cilt, karaciğer ve kas iskelet sistemi üzerinde etkisi olduğu bilinmektedir. İç kulak ve işitme üzerindeki etkisini açıklayan sınırlı sayıda çalışma vardır. Bu çalışmaların bir kısmı işitmeyi olumlu etkilediğini bir kısmı ise olumsuz etkilediğini savunmaktadır. Bu çalışmada daha fazla sayıda katılımcı ile oral izotretinoin alımının iç kulak ve işitsel sistem üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem-Gereç: Katılımcılara oral izotretinoin kullanmaya başlamadan önce ve kullandıktan 6 ay sonra işitme değerlendirmesi yapıldı. Her değerlendirmede distortion product otoakustik emisyon (DPOAE) ve saf ses işitme testi yapıldı.

Bulgular: Tedavi öncesi ve sonrası işitme eşiklerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark elde edilmedi. Tedavi öncesi ve sonrası DPOAE amplütüdünde ve Sinyal gürültü oranında da istatistiksel olarak anlamlı bir fark elde edilmedi.

Sonuç: Oral izotretinoin kullanımının işitme ve iç kulak fonksiyonları üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı düşünüldü. Anahtar Kelimeler : İç kulak, işitme, DPOAE, saf ses odyometri, izotretinoin