KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 4

TİMPANOPLASTİ'DE TEMPORAL KEMİK BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ'NİN ROLÜ

Dr. Abdulhalim AYSEL1, Dr. Ali Murat KOÇ2, Dr. Görkem ATSAL1, Dr. Fatih YILMAZ1, Dr. Oben YILDIRIM1, Dr. Abdullah DALĞIÇ1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
Giriş: Timpanoplasti kulak burun boğaz pratiğinde sık yapılan cerrahilerden biri olup yaygın olarak ameliyat öncesi anatominin belirlenmesi ve hastalığın yaygınlığının belirlenmesinde yüksek çözünürlüklü temporal kemik Bilgisayarlı Tomografi (YÇBT) çekimi yapılır. Bu çalışmadaki amacımız timpanoplasti uygulanan hastalarda ameliyat öncesi çekilen YÇBT bulguları ile intraoperatif bulguları karşılaştırmak, YÇBT'nin avantaj ve dezavantajlarını belirlemektir.

Gereç-Yöntem: Kronik süpüratif otitis media (KSOM) tanısı ile timpanoplasti uygulanan, ameliyat öncesi YÇBT çekilen 85 hasta dahil edildi. Tüm görüntüler tek uzman radyolog tarafından değerlendirildi. Hastaların, preoperatif YÇBT bulguları, ameliyat bulguları, preoperatif ve postoperatif 6.ay Saf Ses Ortalamaları (SSO) retrospektif olarak hasta dosyaları taranarak değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların yaş aralığı 10-66 (ortalama 36.6±6.7) idi. 3 (3.5%) hastada intraoperatif kolesteatom saptandı. YÇBT 9 hastada kolesteatom saptadı (pozitif prediktif değer: 3/9, 33.3%) , 76 hastada kolesteatomu dışladı (negatif prediktif değer:76/82, 92.6%). İntraoperatif kolesteatom saptanan hastalara timpanoplasti ve mastoidektomi uygulandı. İntraoperatif 9 (10.5%) hastada inkus uzun kolu defekti, 2 (2.2%) hastada malleus defekti saptandı. Kemikçik destrüksiyonunu göstermede YÇBT'nin özgüllüğü 11/14 (78.5%), duyarlılığı 71/74 (95.9%) olarak saptandı.

Sonuç: Timpanoplasti uygulanan hastalarda çekilen YÇBT'nin ameliyat planını çok değiştirmediği saptandı. YÇBT'nin avantajlarından biri olarak YÇBT'de kemikçik zincir defekti saptanan hastalarda ameliyat öncesi protez ya da kemik çimento temini hazırlığı yapılabilir. Ameliyat kararı veren kulak burun boğaz uzmanı ile radyoloğun BT'yi beraber değerlendirmeleri yorumun en ideal şekilde olmasını sağlayacaktır. Anahtar Kelimeler : Otitis media, Timpanoplasti, Tomografi